Hoe kan ik als werkgever laaggeletterden helpen?

Hoor jij bepaalde medewerkers herhaaldelijk zeggen dat ze hun bril zijn vergeten of een slordig handschrift hebben? Wellicht is het een idee om met hen het gesprek aan te gaan. Maak van laaggeletterdheid verleden tijd!

Een laaggeletterde kan op verschillende manieren geholpen worden.
  • Meld hem/haar aan bij Stichting Lezen & Schrijven voor het invullen van een basismeter. Hieruit blijkt of iemand scholing nodig heeft. Dit doe je hier: www.basismeters.nl/contact. Je kunt ook bellen op 070 - 302 26 60.
    Stichting Lezen & Schrijven neemt contact op en begeleidt de laaggeletterde bij het invullen van een basismeter en eventuele vervolgstappen.
  • Zoek een taalhuis bij de laaggeletterde in de buurt om aan de slag te gaan met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Een taalhuis vind je op www.taalzoeker.nl.
  • Vraag samen met de laaggeletterde advies bij Stichting Lezen & Schrijven via het gratis telefoonnummer 088 - 023 44 44.
Meer informatie

Wil je meer informatie over digi/taalvaardigheid of wil je handvatten om dit probleem onder jouw werknemers aan te halen? Klik dan op een van de onderstaande onderwerpen of neem contact met ons op.

Download informatie over dit onderwerp

Factsheet Taalvaardigheid

Factsheet Taalvaardigheid en Digitalisering Transport en Logistiek

Download brochure
Download bovenstaande brochures

Brochure per post aanvragen

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Brochure aanvragen