Speciaal voor het vmbo hebben we gratis gastlessen ontwikkeld over de sector transport en logistiek. Hiermee willen we jongeren goed informeren en ze enthousiast maken voor een beroep in deze sector. Deze gastlessen zijn geschikt voor de sector- en beroepenoriëntatie in het vmbo.