In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden.
Bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar hebben moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft hiervan is autochtoon. (bron: Algemene Rekenkamer, 2016)
 

Wat is laaggeletterdheid?

Mensen die laaggeletterd zijn (vroeger zei men analfabeet), hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ze kunnen dus wel lezen en schrijven, maar te beperkt om voldoende mee te doen in de maatschappij.

Bedenk eens wat er gebeurt als jouw werknemer iets moet ondertekenen waarvan hij niet begrijpt wat er staat. Of wanneer hij de veiligheidsinstructies niet begrijpt omdat hij die woordenschat niet beheerst?


Bekijk ook eens:

Lees snel verder

Veiligheid voor alles ... Toch?
Waarom ben jij als werkgever gebaat bij taalvaardige werknemers? 
Hoe is laaggeletterdheid te herkennen? 
Hoe kan ik de werknemer helpen?
Check hoe duidelijk je tekst is
Samenwerkingspartners
Factsheet Taalvaardigheid en digitalisering in transport en logistiek