Vertel hem of haar:
  • Dat hij/ zij zich niet hoeft te schamen;
  • Dat hij/ zij nooit te oud is om te leren;
  • Dat er speciale cursussen voor volwassenen zijn (in kleine groepen of zelfs één-op-één);
Verwijs hem of haar door naar:

Oefenen.nl
Het online startpunt voor iedereen die zijn basisvaardigheden verder wil verbeteren. Je oefent met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld;
Stichting Lezen & Schrijven
Voor advies over (taal)scholingen via het gratis telefoonnumer 088 - 023 44 44;
Een Digi-Taalhuis 
Hier kan iemand in zijn/ haar omgeving aan de slag met lezen, schrijven en digitale vaardigheden.


Tips voor jou als werkgever

Het is belangrijk dat een laaggeletterde zich niet alleen voelt, zich niet schaamt en zich graag inzet om ex-laaggeletterde te worden. Zorg daarom voor een vertrouwde omgeving. Indien je hierover meer informatie wilt, kun jij natuurlijk ook altijd contact opnemen met een projectleider van Stichting Lezen en Schrijven bij jou in de buurt.