MBO-examens

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek is gestopt als examenleverancier van beroepsgerichte examens voor het mbo-onderwijs. De focus van het Sectorinstituut ligt op het mogelijk maken van instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector transport en logistiek. Een rol als examenleverancier past niet goed meer bij onze huidige activiteiten. Bovendien is er inmiddels een examenleverancier van en door scholen zelf.

In afstemming met de huidige gebruikers (scholen) is een zorgvuldig uitfaseringsplan opgesteld. Ten behoeve van deze continuering worden de examenproducten minimaal onderhouden; er worden geen nieuwe toetsversies meer ontwikkeld. 

In het kader van de validering examens MBO, is in augustus 2018 het Sectorinstituut getoetst door Kiwa. Op basis van de norm Validering Examens MBO is het Sectorinstituut Gecertificeerd Examenleverancier (geldig tot 31-10-2021).


Contact

Neem voor algemene informatie contact op met Pauline van Zon van Sectorinstituut Transport en Logistiek via pvzon@stlwerkt.nl.
Neem voor inhoudelijke informatie contact op met Lydia Kruik van Bespeak via l.kruik@bespeak.nl.
 

Examenplannen voor de huidige kwalificatiedossiers

Examenplannen voor de herziene kwalificatiedossiers