In onze examenmixen maken we gebruik van de volgende examenproducten:

  • Proeve van bekwaamheid
  • Praktijkexamen
  • Assessment
  • Theorie- en vaardigheidstoets
  • Taalvaardigheidstoets

Proeve van bekwaamheid

De proeve van bekwaamheid test de kern van het beroep. Er worden altijd meerdere werkprocessen getoetst. Iedere proeve bevat een praktijkopdracht. De deelnemer moet bijvoorbeeld goederen ontvangen en deze opslaan, of orders verzamelen en producten verzenden.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen toetst een kleiner onderwerp. Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kern van het beroep. Het praktijkexamen kan verschillende vormen hebben. De leerling moet bijvoorbeeld een praktische handeling doen of een presentatie geven.

Assessment

In een assessment worden gedrag en vaardigheden in de praktijk beoordeeld. Het gaat hier om gedrag en vaardigheden die niet getoond kunnen worden tijdens een beoordelingssituatie. Een assessment kan over een langere periode worden uitgevoerd. Het assessment bestaat uit een 360 graden feedback gevolgd door een assessmentgesprek.

Bij de 360 graden feedback is het belangrijk dat er vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen van de deelnemer. Dit beeld wordt gevormd doordat er een digitale vragenlijst wordt voorgelegd aan drie personen die betrokken zijn bij het opleidingsproces van de deelnemer. De uitkomst van de vragenlijsten wordt besproken in het assessmentgesprek.

Theorie- en vaardigheidstoets

De deelnemer heeft kennis en vaardigheden nodig om goed te functioneren in de praktijk. Dit is bijvoorbeeld kennis van wetgeving of vaardigheid in het berekenen van een kostprijs. Deze kennis en vaardigheden worden getoetst in de theorie- en vaardigheidstoets.

Taalvaardigheidstoets

De lees- en spreekvaardigheid van de deelnemer worden getoetst in de taalvaardigheidstoets. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld het lezen en invullen van ladingdocumenten.