Wij vinden het belangrijk dat de producten van hoge kwaliteit zijn en door de onderwijsinspectie goedgekeurd worden. Daarom maken wij gebruik van het examenkeurmerk van Excenter, de Vereniging Exameninstellingen Onderwijs Bedrijfsleven.

Het examenkeurmerk wordt toegekend nadat onze examenproducten door een onafhankelijke organisatie geaudit worden. Kiwa voert voor ons deze audit uit en bepaalt of onze examenproducten voldoen aan de standaarden van de onderwijsinspectie. Al onze examenproducten bij de huidige kwalificatiedossiers hebben het Keurmerk Examenleverancier gekregen. De rapportages zijn in te zien op de website van Excenter. Voor de examenproducten bij de herziene kwalificatiedossiers is het Keurmerk Examenleverancier in aanvraag.

Aanbod beroepsgerichte examens

Het Sectorinstituut ontwikkelt examens voor elk nieuw cohort. De examens worden vastgesteld door een vaststellingscommissie. De leden van de vaststellingscommissie komen uit het scholenveld en het bedrijfsleven.

Na de vaststelling worden de examens geplaatst in Remindoshare. Dit is een platform waar de documenten gemakkelijk gedownload kunnen worden. Remindoshare houdt ook bij welke documenten (in welke versies en van welk cohort) zijn gedownload. Dit kan gebruikt worden in de verantwoording naar de Onderwijsinspectie.

Wij onderhouden de examens die wij ontwikkelen. Bij opmerkingen van scholen over de examens worden deze onderzocht. Als het nodig is, worden de examens aangepast en opnieuw vastgesteld.

Contact

Je kunt bij het Sectorinstituut ook terecht voor ondersteuning in het gebruik van de examenproducten. Ook kunnen we helpen bij het inrichten van het examentraject.

Neem voor algemene informatie contact op met Pauline van Zon

Neem voor inhoudelijke informatie contact op met Lydia Kruik van Bespeak