Als je nieuwe chauffeurs in dienst neemt, wil je ze natuurlijk een goede start geven, zodat ze zich zo snel mogelijk thuis voelen in jouw organisatie. Maar hoe doe je dat en wie neemt deze taak op zich?

Het Sectorinstituut biedt hiervoor de pilotopleiding Mentorchauffeur aan. Met deze opleiding leer je een klankbord en vraagbaak te zijn voor je nieuwe collega's. Op drie verschillende startmomenten heb je de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Tijdelijk voor een gereduceerd tarief!

Een Mentorchauffeur heeft vaak een achtergrond als Chauffeur. Voor die medewerkers is het een mooie kans om door te groeien en collega’s te coachen en begeleiden. De Mentorchauffeur kan zijn kennis en ervaring delen met de nieuwkomers, waardoor de nieuwkomers de fijne kneepjes van het vak en de organisatie leren kennen en zich snel thuis voelen.


Voor wie?

Voor (toekomstige) Mentorchauffeurs die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en introductie van nieuwe chauffeurs.
 

Inhoud

•    Introductie nieuwe medewerkers
•    Communicatie met nieuwe medewerkers
•    Instrueren nieuwe medewerkers
•    Objectief beoordelen
•    Observeren en coachen
•    Valkuilen en complimenten
•    Motiveren nieuwe medewerkers
•    Adviseren werkgever


Programma

Dag 1:  Theorie
Dag 2:  Theorie en praktische begeleiding

Er zit een periode van twee weken tussen de eerste en de tweede dag. Deelnemers hebben in deze periode de gelegenheid om de theorie te toetsen aan hun dagelijkse praktijk. 


Resultaat

Deelnemers beheersen verschillende aspecten van het mentorschap. Communicatieve- en instructie vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Ze hebben handvatten om het mentorschap goed in de praktijk te brengen.


Certificaat

Deelnemers krijgen een getuigschrift als bewijs van deelname.


Prijs

€ 495,-  per persoon.


Groepsgrootte

Maximaal aantal deelnemers: 8. 
Lestijden: 08:30 uur - 16:30 uur.


Datum en locatie

De opleiding wordt gegeven op:
•    Donderdag 7 juni en maandag 25 juni; te Haaren (NB)

De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de opleiding meer informatie over de opleiding, locatie en gewenste voorbereiding.
 

Evaluatie

Na deze pilottraining vragen wij je om een persoonlijke evaluatie. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Je suggesties helpen ons onze dienstverlening te verbeteren.


Aanmelden

Klik hier om medewerkers aan te melden voor deze opleiding. Je ontvangt een bevestiging van de aanmelding.