Beweeg je als OR mee of sta je stil?

De vorige landelijke bijeenkomst OR Platform Transport en Logistiek van
1 oktober jl. werd door de deelnemers beoordeeld met een 8,1.
De eerste bijeenkomst van dit jaar staat gepland op maandag 25 maart.
Schrijf je in voor deze bijeenkomst en kies voor de workshops!

Thema 2019: Duurzame inzetbaarheid

Sectorinstituut Transport en Logistiek en FNV Transport en Logistiek organiseren gezamenlijk voor de Ondernemingsraden in onze sector een bijeenkomst. Alle OR leden zijn welkom, wel of niet georganiseerd bij een vakbond. De bijeenkomst wordt centraal in het land gehouden.

Op maandag 25 maart 2019 van 10.00-16.00 uur kan je meedoen aan een interactief programma.

Deze OR dag levert je bagage op voor communicatie met je achterban en het beïnvloeden van je bestuurder.

PROGRAMMA
09.30 uur               Ontvangst
10.00 uur               Opening door Kanteltheater
10.15 uur               Beweeg je mee?                              
12.15 uur               Lunch
13.00 uur               Workshopronde 1
14.00 uur               Pauze en wisselen van workshops
14.15 uur               Workshopronde 2
15.15 uur               Spektakel  door Kanteltheater
16.00 uur               Einde

Het onderdeel 'Beweeg je mee' gaat over hoe je collega’s omgaan met veranderingen in hun werk. Kunnen je collega’s hun werk ook in de toekomst goed blijven doen? Het Sectorinstituut heeft Pitstop ontwikkeld om werknemers hierbij te helpen. Hoe kan je als OR de achterban meenemen en invloed uitoefenen op de bestuurder?

Deelname aan deze bijeenkomst inclusief parkeren en lunch is kosteloos.

Datum
Maandag 25 maart 2019

Tijd
10.00-16.00 uur

Locatie
Volgt na aanmelding.

Aanmelden vóór 1 maart 2019
Bij aanmelding kun je een keuze maken uit de volgende workshops (2 per deelnemer):

Workshop 1: 21ste eeuw vaardigheden
In de media kun je er niet omheen: 21e-eeuwse vaardigheden. Er wordt veel gesproken over de vaardigheden die je nodig hebt om inzetbaar te blijven in de veranderende wereld. Werk verandert, functies veranderen. Steeds meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers gebruikt. Als werkend mens heb je 21e-eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.

Workshop 2: Pensioenfonds
Hoe zit het met vervroegd pensioen en deeltijd pensioen? Hoe kunnen mensen hun pensioen flexibel inzetten?

Workshop 3: Kennis maken met Pitstop en loopbaanadvies
We nemen jullie mee in de opzet en eerste ervaringen van het medewerkersportal Pitstop. Doelstelling is het bewust worden en indien nodig actie ondernemen op thema’s als loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Daarbij gaan we loopbaanadviseurs inzetten en verstrekken we subsidies voor opleidingen. Hoe kunnen we samen met jullie de collega’s in de sector op deze dienstverlening attenderen en ondersteunen?

Workshop 4: Verhogen van veiligheid op de werkvloer door taalvaardigheid
Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn van groot belang om veilig te kunnen werken.
Aan de hand van ervaringsverhalen ontdek je de gevolgen en gevaren van niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen. Maak in één uur kennis met de verschillende manieren om dit probleem te herkennen én aan te pakken.

Workshop 5: Regie op veilig werken
Een veilige werkomgeving draagt immers bij aan het reduceren van ongevallen en verzuim. Hoe krijg je het hele bedrijf mee? Hoe besteed je continu aandacht aan veiligheid? Zodat iedereen zelf logisch nadenkt over veiligheid en zijn gezond verstand gebruikt.

Workshop 6: Werkdruk en OR
De hoge werkdruk is al jaar en dag een belangrijk vraagstuk in veel transport- en logistiekbedrijven. Het lukt werkgevers en werknemers vaak niet om samen goede afspraken te maken over het terugdringen van werkdruk tot een gezond niveau. De OR kan daar wat aan doen. In deze workshop worden hiervoor handvatten aangereikt. 

Workshop 7: Kennismaken met DRIVE
Hoe kunnen jouw collega’s in gesprek raken over wat hen drijft en inspireert in hun werk?
Drive workshops kunnen daarbij helpen. Zo wordt op een toegankelijke en ontspannen manier een aanzet gegeven voor duurzame inzetbaarheid.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

Graag zien wij je op maandag 25 maart 2019.