Het Sectorinstituut Transport en Logistiek en FNV Transport en Logistiek organiseren gezamenlijk een bijeenkomst voor u als Ondernemingsraad in onze sector.

Alle OR leden zijn welkom, wel of niet georganiseerd bij een vakbond. De bijeenkomst wordt centraal in het land gehouden.

Op maandag 1 oktober 2018 van 10.00-16.00 uur kunt u meedoen aan een interactief programma.

Aanmelden
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

THEMA 2018: Duurzame Inzetbaarheid

PROGRAMMA
09.30 uur               Ontvangst
10.00 uur               Opening: Welkomstwoord

10.15 uur               Vitaliteit
Vitale werknemers zijn van groot belang in onze sector. Dat vereist natuurlijk ook vitale bedrijven. Hoe kan je daar als OR initiatief in nemen en hoe kan je zorgen dat dit vanuit goed werkgeverschap en goed werknemerschap wordt benaderd?

12.00 uur               Lunch
13.00-14.00 uur   Workshopronde 1
14.00 uur               Pauze en wisselen van workshops
14.15-15.15 uur   Workshopronde 2
15.15 uur               Terugblik op de dag en evaluatie
15.45 uur               Plenaire Afsluiting

Bij aanmelding kunt u een keuze maken uit de volgende workshops (max. 2 per deelnemer):

Workshop 1: Vertrouwenspersoon - Ronde 1 (herhaling op verzoek)
Hoe benoem je een vertrouwenspersoon? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon?

Workshop 2: Pensioenfonds - Ronde 1 en Ronde 2
Hoe zit het met vervroegd pensioen en deeltijd pensioen? Hoe kunnen mensen hun pensioen flexibel inzetten?

Workshop 3: Bespreekbaar maken van Duurzame Inzetbaarheid in het bedrijf - Ronde 1 en Ronde 2
Bespreken medewerkers in je bedrijf met hun leidinggevenden hun toekomstige inzetbaarheid? Gaan deze gesprekken zowel over wat de medewerker kan doen als wat het bedrijf te bieden heeft? Worden deze gesprekken systematisch gevoerd? Wat is de kwaliteit van de gesprekken? Ervaringen worden uitgewisseld en er worden tips gegeven.

Workshop 4:  Rol OR bij individuele belangenbehartiging - Ronde 2 (herhaling op verzoek)
Natuurlijk is de OR niet voor het individu, maar individuele vragen blijken toch om een collectief probleem te gaan. In deze workshop leer je hoe je als OR de vraag achter de vraag kunt herleiden. Je leert oefenen hoe je vragen kunt filteren en inschatten op waarde. Wil je ook af van de zin “we zijn niet van het individu” schrijf je dan in voor deze workshop.

Geannuleerd i.v.m. te weinig deelnemers - Workshop 5: Robotisering in warehouse
Automatisering en robotisering, warehouses zijn er vol van. Op steeds meer plekken in Nederland worden de werkzaamheden door robots gedaan, of wordt het werk anders door gebruik van techniek. Daar kunnen positieve maar ook negatieve gevolgen aan zitten. Welke rol heb je als OR bij de robotisering en hoe kan je het beste omgaan met de gevolgen van robotisering voor de werknemers? Dat leer je bij deze workshop!

VOL! Workshop 6: Regie op veilig werken - Ronde 2
Een veilige werkomgeving draagt immers bij aan het reduceren van ongevallen en verzuim. Hoe krijg je het hele bedrijf mee? Hoe besteed je continu aandacht aan veiligheid? Zodat iedereen zelf logisch nadenkt over veiligheid en zijn gezond verstand gebruikt.

Workshop 7: Privacywetgeving in de praktijk - Ronde 1
Sinds 25 mei moeten allen bedrijven in Nederland voldoen aan de AVG, de nieuwe Europese wetgeving over privacy. Voor veel bedrijven betekent dat dat ze heel anders moeten omgaan met klantgegevens en contacten, maar het kan ook effect hebben op de privacybescherming van werknemers binnen het bedrijf zelf. Heeft jouw bedrijf al stappen gezet om de nieuwe wetgeving toe te passen, of heb je zo je twijfels? Benieuwd wat jouw bedrijf op basis van de AVG anders moet doen? Meld je aan!

Workshop 8: Werkdruk en OR - Ronde 1 en Ronde 2
Werkdruk is al jaar en dag een groot issue in veel transport- en logistiekbedrijven. Het lukt werkgevers en werknemers vaak niet om samen goede afspraken te maken over het terugdringen van werkdruk tot een gezond niveau. De OR biedt uitkomst. Met wettelijke bevoegdheden om werkdruk aan te pakken en kennis van de werkvloer heeft de OR een unieke positie om ervoor te zorgen dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen blijven doen. Maar hoe pak je als OR die rol bij het aanpakken van werkdruk? Je leert het bij deze workshop! Meld je aan!

Geannuleerd i.v.m. te weinig deelnemers - Workshop 9: Cabine-ergonomie -
Chauffeurs moeten vaak lange dagen en ritten maken. Belangrijk dus dat je een comfortabele en ergonomisch verantwoorde cabine hebt om in te werken, te pauzeren én te slapen. Toch gebeurt het nog vaak dat cabines zo aangepast worden dat er misschien meer vracht mee kan in of op de wagen, maar de chauffeur vervolgens niet meer fatsoenlijk kan zitten of liggen. Maar hoe zou zo’n cabine er dan uit moeten zien? En wat kan je als OR doen om ervoor te zorgen dat chauffeurs niet letterlijk krom hoeven te liggen? Je hoort het bij deze workshop!

Geannuleerd i.v.m. te weinig deelnemers - Workshop 10: Arbeidsmarktmobiliteit
Blijven jij en je collega’s altijd hetzelfde werk doen bij dezelfde werkgever? Of denk je weleens na over een andere baan? Hoe kan het Sectorinstituut helpen om mensen hierover na te laten denken? Er wordt veel nieuwe dienstverlening ontwikkeld op dit gebied. Daarmee maak je kennis in deze workshop