27 augustus 2019

Elke werkgever wil een veilige en gezonde werkcultuur. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Pesten en andere vormen van ongewenst gedrag komen nog veel voor op de werkvloer, ook in de sector transport en logistiek. Zo geeft 6% van de werknemers aan gepest te worden; bij 2% gebeurt dit minstens eens per maand. Gelukkig is daar wat aan te doen. 

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een pilot gestart met een nieuwe interventie tegen pesten. Een team van experts helpt organisaties bij het creëren van een veilige werkcultuur. Jouw bedrijf kan één van deze organisaties zijn. Als Sectorinstituut Transport en Logistiek steunen we deze pilot van harte. Er kunnen nog enkele bedrijven deelnemen. 
  
Jouw organisatie krijgt een aanpak op maat aangeboden. Die aanpak bestaat uit de stappen: voorbereiden, meten, doen en opnieuw meten. TNO  onderzoekt of de aanpak leidt tot een verbetering van de omgangsvormen ten behoeve van de sociale veiligheid. 
  
De pilot duurt vijftien maanden. Je kan je vanaf nu aanmelden. Dus als je iets wil doen aan pesten en ander ongewenst gedrag in de organisatie, is dit een mooie kans.  Meer informatie vind je via deze link. Overweeg je om mee te doen aan de pilot of heb je vragen? Stuur dan een mail naar pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl