4 november 2020

Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de sector transport en logistiek.

Tijdens de tweede golf heeft STL – vanuit Transport en Logistiek Nederland (TLN) - signalen ontvangen dat er weer een groeiende behoefte is ontstaan naar het bijeen brengen van vraag naar en aanbod van vrachtwagenchauffeurs. Op sommige deelmarkten is druk ontstaan terwijl het vervoer in andere deelmarkten stil ligt. Zo kan het voorkomen dat sommige bedrijven door verlies van werkzaamheden tijdelijk geen werk hebben voor chauffeurs. Andere bedrijven hebben juist behoefte aan chauffeurs omdat werknemers ziek zijn of in quarantaine zitten.
 
Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector willen zoveel mogelijk vakkrachten behouden voor de sector. Zij hebben de handen ineen geslagen om een crisispakket samen te stellen voor de arbeidsmarkt om zoveel mogelijk vakkrachten voor de sector te behouden. Het mobiliteitscentrum van STL brengt bedrijven die op elkaar aansluiten – in dezelfde regio – met elkaar in contact. Kijk voor meer info op www.stlwerkt.nl/wijhelpenelkaar.
 
De dienstverlening van het mobiliteitscentrum komt tot stand in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen en is mogelijk gemaakt dankzij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds SOOB.