De komende jaren blijft de vraag naar vrachtwagenchauffeurs groot. Daarom verstrekt SOOB ook in 2018 subsidie voor het opleiden van zowel doorstromers als zij-instromers. De subsidie bedraagt 65% voor doorstromers en 50% voor zij-instromers.


Subsidie voor breed scala aan opleidingen

Om nieuwe, maar ook bestaande medewerkers op te leiden maken ieder jaar zo’n 3.000 bedrijven en 22.000 medewerkers gebruik van SOOB Subsidiepunt. Want bij SOOB Subsidiepunt kun je ook terecht voor subsidie op:

•    branchekwalificerende opleidingenopleidingen voor code 95
•    opleidingen op het gebied van veiligheid
•    middenkader opleidingen
•    logistieke opleidingen
•    verticaal transport opleidingen

Wil je subsidie aanvragen? Ga dan naar SOOB Subsidiepunt. Daar vind je ook een overzicht van alle opleidingen met subsidie. Houd er rekening mee dat je subsidie aanvraagt voordat de opleiding start. 

Download hier de brochure 2018.