Een rapport dat tot stand is gekomen in een samenwerking tussen De Koninklijke Landmacht en tien partijen uit de logistieke sector om te verkennen of een logistiek ecosysteem kan worden opgezet en wat daarvoor nodig is. Op basis van dit rapport wordt een beslissing genomen hoe verder te gaan met het Ecosysteem Logistiek.

Tal van onderwerpen werden in de afgelopen maanden besproken. Het bouwen van een ecosysteem is natuurlijk niet zomaar geregeld. Zo moeten er collectieve doelen en voorwaarden worden afgestemd, en zijn er praktische obstakels te overwinnen. Je kunt hierbij denken aan wat voor samenwerkingsvormen er nodig zijn, wat de juridische en wetgevende kaders zijn, of er verrekening nodig is, en wat er geregeld moet zijn voor eventuele nieuwe toetreders of uittreders. Dit proces is nu afgerond. De volgende stap wordt nu genomen door het rapport te presenteren.


Het ecosysteem en samenwerken met de landmacht

Ecosysteem Logistiek is de werktitel van een strategische samenwerking tussen logistieke partijen en Defensie. Het doel is om gezamenlijk toegang te hebben tot een pool aan logistieke capaciteiten. De landmacht heeft hierin een bijzonder belang, namelijk de garantie op het inzetten van logistieke capaciteiten bij een crisis. Er wordt duidelijk ingezet op een dergelijke samenwerking vanuit de landmacht met het programma ‘Adaptieve Landmacht’. Hiermee bouwt de landmacht aan een organisatie die in staat is snel te reageren op veranderende omstandigheden waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht van de buitenwereld. Daarvoor is samenwerking met partners noodzakelijk en wordt actief de samenwerking met bedrijven en organisaties buiten de landmacht zelf gezocht.

Kijk op deze site voor meer informatie.