27 augustus 2019

Sectorinstituut Transport en Logistiek staat niet stil. Wij zijn de afgelopen periode hard bezig geweest met het verbeteren van onze verzuimdienstverlening en hebben nieuwe abonnementen samengesteld: Compleet en Compleet XL. Deze abonnementen vervangen onze huidige verzuimdienstverlening voor een aanpak die aansluit bij de wensen van de sector transport en logistiek en voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Het accent van onze verzuimdienstverlening ligt op het voorkomen en verlagen van het ziekteverzuim. We doen dit door tijdig in te spelen op de veranderende omstandigheden in onze sector en bij bedrijven.

Wij hebben de verzuimbegeleiding volledig aan de nieuwste wet- en regelgeving aangepast, zowel op het gebied van wet- en regelgeving omtrent privacy, de Arbowet als de Wet Verbetering Poortwachter.

De huidige schaarste en flink oplopende tarieven van bedrijfsartsen gaan wij opvangen door een team bedrijfsartsen en praktijkondersteuners bedrijfsarts. De POB-ers nemen een groot aantal taken van de bedrijfsarts over. Samen zijn ze, verantwoordelijk voor de begeleiding van het ziekteverzuim. Dit alles om de taken beter te verdelen en onze klanten en hun medewerkers beter te helpen om weer aan het werk te gaan.

Onze belangrijkste uitgangspunten zijn en blijven: werknemers ondersteunen om gezond en inzetbaar te blijven en werkgevers helpen door te ontzorgen en schadelast te beperken. Zo zijn onze klanten goed voorbereid op de toekomst en verzekerd van een stevige grip op het verzuim in hun bedrijf.

STL verzuim:
  • Verzuimbegeleiding specifiek gericht op de sector
  • Helderheid over verzuimproces
  • Werknemer sneller en duurzaam aan het werk
  • Lagere kosten
  • Minder verloop van (goed) personeel
  • Ruimte om te investeren in gezond en gemotiveerd personeel
  • Verbeteren werkgeversimago

Heb je vragen over de nieuwe verzuimdienstverlening? Neem dan contact op met jouw persoonlijke adviseur verzuim. De adviseur verzuim kent jullie situatie en kan jou adviseren over geschikte keuzes. Als je nog geen klant bent of iemand anders wilt spreken kun je naar het Sectorinstituut bellen of mailen.

Kijk hier voor meer informatie.