Het Mobiliteitscentrum heeft vorig jaar tal van nieuwe activiteiten ontplooid om vakbekwame werknemers aan de slag te houden en bedrijven te helpen bij het snel vervullen van het stijgende aantal vacatures. Eén van die nieuwe activiteiten is de werving en selectie van zij-instromers, waar een toenemende vraag naar is. Peter Smit, manager Mobiliteitscentrum: ‘Dit jaar gaan we met volle kracht door op de ingezette lijn.’ 


Sectorplan

De activiteiten van het Mobiliteitscentrum vloeien voort uit het sectorplan transport en logistiek 2016-2017. Daarin zijn veel maatregelen opgenomen om chauffeurs, kraanmachinisten en transportplanners aan de slag te houden of naar een nieuwe baan te begeleiden. Peter Smit: ‘Denk bijvoorbeeld aan werkzoekenden, werkenden die met ontslag worden bedreigd, of vakmensen die bij hun werkgever ziek uit dienst gingen en hersteld zijn (de zogenoemde vangnetters). Ook hebben we chauffeurs en kraanmachinisten bemiddeld die geen werk kunnen vinden in hun oorspronkelijke beroep. Daarmee gaan we dit jaar door. Goede contacten met werkgevers en een actueel vacaturebestand zijn daarbij van doorslaggevend belang.’
 

Explosieve vraag naar chauffeurs

Het Mobiliteitscentrum van het Sectorinstituut Transport en Logistiek beweegt mee met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In 2016 explodeerde in de regio’s West en Zuid de vraag naar vakbekwame chauffeurs, kraanmachinisten en transportplanners. Smit: ‘De behoefte aan onze dienstverlening vanuit deze doelgroepen was in die regio’s minder hoog dan in de voorafgaande jaren. Zo weten steeds meer chauffeurs zonder begeleiding een nieuwe baan te vinden. Toch staan nog steeds 750 werkzoekenden bij het Mobiliteitscentrum ingeschreven. Een groot deel van hen is afkomstig uit de regio’s Noord en Oost, waar de vacaturegraad aanzienlijk lager is dan in andere delen van het land. Voor hen zetten we ons ook honderd procent in.’ 


Zij-instromers

Werkgevers in de regio’s West en Zuid hadden verleden jaar grote behoefte aan extra instroom. Smit: ‘Een belangrijk deel van onze capaciteit is besteed aan het organiseren van vele tientallen wervings- en selectieavonden en testdagen voor zij-instromers. Daarbij waren nieuwe samenwerkingsverbanden met transportbedrijven en hun klanten zeer effectief. Inmiddels zijn al meer dan 1.000 zij-instromers door ons begeleid naar een baan in het (verticaal) transport. In 2017 zetten we deze lijn door. Ook gaan we werkgevers meer adviseren op het gebied van personeelswerving, employer branding en de optimale inzet van wervingskanalen. Het zij-instroomproject is overigens zo succesvol dat het Mobiliteitscentrum verwacht al voor de zomer het beoogde aantal van 2.000 zij-instromers te halen, waarmee de subsidie voor de zij-instroomopleidingen volledig is benut.’


Vacaturebank

In totaal zijn vorig jaar bijna 400 vacatures voor chauffeurs, kraanmachinisten en transportplanners via het Mobiliteitscentrum voorzien. Peter Smit: ‘Dit jaar verwachten we een recordaantal vacatures, omdat de traditionele winterdip volledig uitblijft. Sterker, het aantal vacatures is de laatste maanden zelfs gestegen naar 700. Steeds meer vakbekwame werkzoekenden weten ons te vinden. Zij solliciteren in toenemende mate direct bij werkgevers naar aanleiding van een vacature op onze website. De vacaturebank wordt nu maandelijks door zo’n 12.000 unieke bezoekers bekeken.’