Offerteprocedure
Voor de periode vanaf 1 januari 2021 gaat STL opnieuw overeenkomsten aan met Opleiders voor de uitvoering van BBL-Rijopleidingen. De selectie van deze Opleiders vindt wederom plaats via een transparante Offerteprocedure.
Alle documenten t.b.v. de Offerteprocedure vind je op deze pagina.

Hoofdlijnen offerteprocedure
Wij informeren je op hoofdlijnen over de Offerteprocedure:
• De Offerte(s) kunnen alleen per e-mail worden ingediend, dus niet persoonlijk.
• De uiterste in te dienen datum voor de Offerte(s) is 8 juni 2020 om 11.00 uur.
• De deadline voor het indienen van vragen (eerste ronde van 2 mogelijkheden) is op maandag 20 april 2020 om 12.00 uur. Het vragenformulier tref je onderaan deze pagina.
• Een Inschrijver mag slechts één (1) Offerte voor één (1) Perceel indienen.
• Een Inschrijver kan maximaal twee (2) Offertes indienen verdeeld over twee (2) verschillende Percelen.
• Er zijn twee formulieren die gezamenlijk zijn te kwalificeren als de Offerte; het Inschrijfformulier en het Prijzenformulier.
• Er wordt een Overeenkomst aangegaan met de Inschrijver met de vanuit het oogpunt van STL economisch meest voordelige Offerte per Perceel, gelet op kwaliteit en prijs.
• Bij het constateren van een ernstige fout in de ingediende Offerte zal dit leiden tot ongeldigheid en uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende Offerteprocedure.

Voorwaarden offerteprocedure
Ook wijzen we expliciet op enkele voorwaarden:
• Geïnteresseerde Inschrijvers die nog niet beschikken over een geldig en definitieve certificering met het certificaat/status “Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek”, hebben (alsnog) de mogelijkheid om de definitieve certificering met de status “Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek” te verkrijgen. Voorwaarde is wel dat de Inschrijver uiterlijk 20 april 2020 een verzoek daartoe indient en proactief de gegevens aanlevert in het certificeringsproces en voldoet aan de eisen van het certificatieschema.
• De Inschrijver dient minimaal drie (3) examens te hebben afgenomen per uitvoeringslocatie per Perceel voor het indienen van de Offerte per 8 juni 2020.
• Inschrijver dient – daar waar geen sprake is van eigendom - te beschikken over een huurovereenkomst voor de uitvoeringslocatie vanaf (ten minste) 1 januari 2020 voor een periode van minimaal twaalf (12) maanden:
o Hoofdlocatie;
o Uitvoeringslocatie Toets Besloten Terrein C;
o Uitvoeringslocatie Praktische Toets C;
o Uitvoeringslocatie Arbo-training en Veiligheidscertificaat Vorkheftruck en Veiligheidscertificaat Reachtruck.

Documenten voor indienen Offerteprocedure
Hieronder kun je de  benodigde documenten voor de Offerteprocedure downloaden.
Eerste Nota van Inlichtingen
Hieronder tref je de eerste Nota van Inlichtingen aan. Deze eerste Nota van Inlichtingen is tevens op 30 april 2020 toegezonden aan alle partijen die de Offerteaanvraag toegestuurd hebben gekregen vanuit het Sectorinstituut. Bij deze Nota van Inlichtingen horen 2 bijlagen:
-           Aanvulling van de afzetgegevens percelen 19 e.v. (zie onder meer vraag 56)
-           Aanvulling van de eisen aan de uitvoeringslocatie Veiligheidscertificaat Vorkheftruck en/of Reachtruck (zie vraag 30)

Daarnaast zijn er kleine tekstuele wijzigingen aangebracht in de inleiding in het Prijzenformulier en het Inschrijfformulier. De actuele versie vind je hierboven onder Documenten voor indienen Offerteprocedure. Je wordt verzocht geen gebruik te maken van het eerder gedeelde Prijzenformulier en het Inschrijfformulier.

Bijlagen:
Bijlage Eerste Nota van Inlichtingen
Bijlage Afzetgegevens
Bijlage Eisen uitvoeringslocatie


Tweede Nota van Inlichtingen
Hieronder tref je de tweede Nota van Inlichtingen aan. Deze Nota van Inlichtingen is tevens op 11 mei 2020 toegezonden aan alle partijen die de Offerteaanvraag toegestuurd hebben gekregen vanuit het Sectorinstituut.

Bijlage tweede Nota van inlichtingen