Veel bedrijven hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de inzetbaarheid van hun medewerkers. Hartog & Bikker is er één van.

Hoe zijn jullie met dit project bekend geworden?

‘In 2015 is het begonnen met de inzetbaarheidscheck. Via deze online check konden onze medewerkers voor zichzelf nagaan hoe het met hun inzetbaarheid staat. Wij vinden het belangrijk om te investeren in ons personeel en in een duurzame toekomst. Er is ook echt behoefte aan inzicht. Dat geeft ons handvatten om stappen te maken. Toen kwam het Sectorinstituut om de hoek kijken om daarin te adviseren en begeleiden. Dat we subsidie kregen van het sectorplan is een mooie bijkomstigheid en helpt, zeker in een branche waar de marges laag zijn’.

Wat maakte dat jullie hiervoor open stonden?

‘Wij merken vanuit onze medewerkers dat er behoefte is om ondersteund te worden op het gebied van werk en welzijn. We willen voorkomen dat iemand bij de bedrijfsarts terecht komt. Medewerkers staan zelf aan het roer om er iets mee te doen. De feedback vanuit de inzetbaarheidscheck is heel goed geweest. Zo bleek dat overgewicht één van de grootste bedreigingen is. Zonder dat we zelf wisten, is de leefstijltraining belangrijk om verzuim te voorkomen. Zo’n check houdt ook een spiegel voor, anders dan bijvoorbeeld werkoverleg.’

"Voor ons is het heel waardevol om te weten hoe onze mensen tegen het bedrijf aankijken, zodat we daar iets mee kunnen doen als dat nodig is"

‘Het onderwerp wordt ook gedragen door de OR en de Arbo commissie. We hebben hier een organisatie met drie bv’s met 7 vestigingen. Het inzetbaarheidsprogramma is bij alle drie bedrijven uitgerold. De uitkomst per bedrijf is verschillend. Dat is ook logisch omdat elke bv weer een ander type functies heeft’.

Hoe hebben jullie  het project zelf ervaren?

‘De communicatie over het inzetbaarheidsprogramma hebben we samen met het Sectorinstituut gedaan. Dit is heel positief ontvangen, we hebben veel feedback gekregen en ook de uitwerking was goed. De uitkomst is besproken met o.a. directie, personeelszaken en OR. We doen het beter dan gemiddeld. Maar dat neemt niet weg dat we aan het nadenken zijn gezet. Dit is iets wat niet op zichzelf staat, het is een doorlopend item. We gaan nu bekijken of en hoe we opvolging gaan geven. We hebben een plan van aanpak gemaakt. Een voorbeeld: een aantal chauffeurs heeft aangegeven minder uren te willen maken. We gaan nu kijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Niet elke groep heeft dezelfde behoefte. We kijken naar wat past bij het bedrijf. Wat wel kan en wat niet. Met daarbij het onderzoek als basis en in samenspraak met de mensen zelf. Leefstijl bijvoorbeeld is zo’n thema. Uit de check bleek dit echt een bedreiging te zijn voor de inzetbaarheid van onze medewerkers. Hiermee waren we al aan de slag gegaan maar de uitkomsten van de check bevestigden dat we hiermee op de goede weg waren. Nu publiceren we in onze nieuwsbrief voorbeelden van collega’s die actief met hun leefstijl bezig zijn en wat ze hebben bereikt. Zo bereikt het al onze medewerkers, rijdend en niet-rijdend personeel’.

Wat heeft  het jullie gebracht?

‘Met het onderzoek als handvat konden we heel objectief met onze medewerkers en de OR praten. Er ligt iets op tafel en dat maakt het makkelijker om het bespreekbaar te maken. Samen met het plan van aanpak konden we zo aan de slag. Het is heel tastbaar omdat een aantal medewerkers met leefstijl aan de slag zijn gegaan. Deze collega’s zijn zienderogen veranderd, fysiek en tussen de oren. Dat zijn resultaten die ons inspireren om hiermee verder te gaan’.

Den Hartog & Bikker B.V. is in 1931 opgericht en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot één van de belangrijkste volume vervoerders in Europa. Transport van verpakkingsglas is uitgegroeid tot een specialisme. H&B Logistics B.V., is dé logistieke specialist in het verwerken van grote volumes en de regiefunctie bij alle daarbij behorende logistieke processen, met in totaal 300.000m2 opslagruimte verspreidt over meerdere locaties. Bikker Logistics B.V. opereert in het specialistische segment van (volume) blik-transport en -logistiek en is daarin marktleider. Het werkgebied van Hartog & Bikker omvat de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Dagelijks zijn meer dan 140 vrachtauto’s op weg van klant naar klant.