De afgelopen jaren is de service uitgebreid met opslag-mogelijkheden en aanvullende diensten waardoor een totaalpakket aan logistieke ondersteuning kan worden aangeboden. Zo ontwikkelde het bedrijf zich van transporteur tot logistiek dienstverlener.

Tegenwoordig staat kleinzoon Richard aan de leiding van het bedrijf. Een andere generatie, met een andere, moderne visie op ondernemerschap. Wij spraken met Richard over zijn visie en de manier hoe hij leiding geeft aan het familiebedrijf.

Continue optimaliseren

Bram van Tuyl is inmiddels uitgegroeid tot een modern en flexibel internationaal dienstverlenend bedrijf. Op welke manier is die groei tot stand gekomen? "We zijn in 1983 begonnen als transportbedrijf. Destijds met een vooruitstrevende gedachte, want we hadden toen een vrieshuis en mijn vader wilde zijn klanten meer ontzorgen. Als het ware een concept van totaallogistiek. Ophalen, opslaan, handelen en verpakken en weer doorleveren naar de klanten. Vandaar dat er al vrij snel vrachtauto’s werden aangekocht. En dat is eigenlijk 20 jaar lang goed gegaan," voegt Richard van Tuyl eraan toe. "De markt lag toen minder onder druk denk ik nu. Als ik kijk naar een stukje rendement, dan kon je dat toen makkelijker halen zonder veel optimalisatieslagen. Dat is nu anders."

"Ik vind dat je ieder jaar weer optimalisatiestappen moet maken om je rendement te behouden."

Sturen op rendement

Het bedrijf is kritisch op de opbrengst van ritten. Richard is van mening dat het geen zin heeft om te "rijden om het rijden", want dit is geen markt waar je je tarieven gemakkelijk kunt verhogen. "We zijn nu bezig om op basis van ons systeem, waar we onze vloot dagelijks mee aansturen, een tool te ontwerpen, en ik noem dit sturen op rendement. Dit betekent dat wij ons als bedrijf alleen nog maar nadenken over het feit of deze rit ons financieel iets brengt. Wij moeten echt goed nadenken over welke kant het dubbeltje op valt. Een rit waar geld bij moet, daar hebben we drie andere ritten voor nodig om hem goed te maken."

Hoog ritme van plannen

Richard is actief bezig met personeelsbeleid en stelt zich continue de vraag welke mensen hij nodig heeft om zijn bedrijf verder te brengen. "De planning is de spil van je bedrijf. De planner van nu is geen planner meer maar calculator. Die moeten nadenken over wat het transportmiddel kost en wat het oplevert. De planning is het hart van het bedrijf, daar kun je het verschil maken, daar stuur je de vloot aan. Daar wil je eigenlijk ervaring hebben zitten. We  hebben eens wat jongens geprobeerd die met behoorlijk veel ervaring hier kwamen, maar het tempo gewoon niet bij konden benen. Wij doen veel ritten op een dag in een straal van 600 kilometer. Als je je werkgebied kleiner maakt, ben je met hetzelfde aantal auto’s beter bezet in dat gebied en je risico op lege kilometers wordt kleiner. Die meerdere slagen per dag maakt dat het hier een hoog ritme van plannen is."

Nieuwe generatie planners

Competenties, houding en gedrag van nieuwe medewerkers zijn belangrijker dan iemands cv, vindt Van Tuyl. "Wij zoeken eigenlijk niet echt meer een planner. Het is meer een soort calculator, maar het is ook een psycholoog, want het aansturen van chauffeurs en ze zo optimaal mogelijk laten werken is een kwestie van benaderen, aanvoelen en goede onderlinge communicatie. En het totale overzicht kunnen houden. Het ouderwetse plannen bestaat eigenlijk niet meer. Wij kijken veel meer naar welk type mens op deze functie past en welke competenties en vaardigheden daarvoor nodig zijn. Door zo’n type planner in dienst te nemen verbetert nu ons rendement omdat hij anders omgaat met de klantenpakketten. Wij doen alleen nog die ritten die we verantwoord kunnen doen.  En voor de ritten die we teveel leeg moeten rijden, hanteren we een ander tarief."

"Je moet gewoon slim omgaan met je materieel"

Richard-van-Tuijl-02_1.jpg

 

Anders denken

Hoe ziet Van Tuyl de opleiding richting logistiek? Hij heeft een studie technische bedrijfskunde gedaan. Geen logistieke opleiding dus, maar wel gegroeid in een positie waar strategische beslissingen genomen worden die ook bepaalde vaardigheden en competenties vragen. Hoe ziet hij dat zelf?  

"Ik merk weleens dat wij anders denken dan anderen. Ik denk altijd in termen van wat kost het en wat levert het op. Ik ben ondernemer en het maakt eigenlijk niet uit of je nu kilometers verkoopt of fietsen of hekwerken. Het gaat erom dat je je bedrijf zo goed mogelijk aanstuurt. Wij hebben regelmatig projecten voor HBO-stagiaires. Die gaan voor ons bijvoorbeeld pakketten doorrekenen. Bij één van die projecten hebben we een verdeelsleutel voor het toekennen van lege kilometers gemaakt. Daar is echt wel denkwerk voor nodig. Het levert ons inzicht op en handvaten om ons bedrijf te  sturen. Een aantal van deze stagiaires zijn ingestroomd in de logistiek, maar de bedrijfseconomische student gaat net zo makkelijk een andere richting uit. Het pragmatische in de HBO-student past wel heel goed in de logistiek. Het wetenschappelijk is misschien te hoog, te theoretisch."

Wat heeft zijn opleiding Richard  meegegeven om dit bedrijf te runnen? "Dat  is niet zozeer het technische aspect van mijn opleiding. Maar wel het aansturen en overzicht hebben op een organisatie.  Dat krijg je op zo’n opleiding wel mee. Hoe kijk je naar een bedrijf, personeel, cultuur. Het generieke in deze opleiding komt terug in je ondernemerschap."

Slimme dingen doen

Meedenken met de klant is voor Richard vanzelfsprekend. Hij ziet het als een manier om zich te onderscheiden van anderen. "Je ziet toch vaak chauffeurs die zijn doorgegroeid en het bedrijf runnen. Tegenwoordig heb je daar HBO’ers voor nodig. Mensen die de zaken anders benaderen en die de vrachtauto als een middel zien dat moet renderen. Vanuit mijn studie ben ik uiteindelijk ondernemer geworden. Het is voor ons een uitdaging om samen met de klanten concepten te ontwikkelen en slimme dingen te doen waarmee ook zij geld kunnen besparen. De markt heeft behoefte aan innovatie en staat daar ook voor open. Het is ook zoeken naar waar wij iets meer kunnen bieden dan een ander."

Logistieke bedrijfskundige

"Die rendementstool die we hebben laten ontwikkelen, was er niet. Er liggen dus nog genoeg uitdagingen in de sector, want we weten vaak nog maar amper waar we mee bezig zijn. En daar hebben we die knappe koppen voor nodig. Bijvoorbeeld een logistieke bedrijfskundige. Je ziet dat er totaal verschillende verdienmodellen gehanteerd worden in de logistiek. Dan is dat inzicht toch wel belangrijk."

Een student kiest voor een bepaalde richting. Dat zijn allemaal typen profielen die voor een verschillende richting kiezen. Zou het voor Van Tuyl toegevoegde waarde hebben als hij verschillende type studenten over de vloer zou krijgen? "Als ik kritisch naar mezelf kijk ben ik wel anders, dus het zou best kunnen dat  het bedrijf iets brengt. Out of the box. Als je erg procesmatig bent opgeleid is het lastig buiten die kaders te denken. Een ander type student kan nieuwe inzichten meebrengen. En dan ga je samen sparren en dat brengt je ergens. Het zijn allemaal maar kleine stapjes maar binnen je bedrijf kun je daar wel het verschil maken", vindt Van Tuyl.

Zijn er nog zaken die hij mist in de opleiding? Richard: "Ik vraag me wel af of er in de opleiding wel voldoende aandacht wordt besteed aan het omgaan met mensen.  Human capital is belangrijk. Het heeft allemaal te maken met hoe we met elkaar omgaan.

"Gedrag, houding, benadering van mensen, daar kunnen we in de sector, ook voor het leidinggevend kader, nog veel mee winnen"