Investeren in duurzame inzetbaarheid is dan ook een vanzelfsprekendheid. De business unit Cetra (exclusieve vervoerder van Cement voor Enci, vanuit de locaties Maastricht, IJmuiden en Rosenburg) is gestart met het project “duurzame inzetbaarheid”, en heeft vooral betrekking op  het  ontwikkelen van de eigen  verantwoordelijkheid, wat een belangrijke voorwaarde is om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. 

Samen met José van Lieshout, adviseur preventie van Sectorinstituut Transport en Logistiek is Cetra hiermee aan de slag gegaan. Van het begin af aan is de OR van Vos Logistics hierbij betrokken geweest, omdat de organisatie dit een belangrijke partij vindt bij het creëren van draagvlak naar de medewerkers. 

Het startpunt van dit project was de Inzetbaarheidscheck. Middels deze check krijgt de organisatie het inzicht wat de huidige status van de inzetbaarheid is van haar medewerkers.  71% van de medewerkers heeft deze ingevuld, wat een goed en representatief percentage is.

De rapportage geeft een helder overzicht zonder details op individueel niveau , waar het management van Cetra de nodige informatie kan uithalen om zaken op te pakken. In een workshop is deze rapportage besproken met het MT van Cetra,  en zijn leidinggevenden getraind hoe om te gaan met duurzame inzetbaarheid en het voeren van gesprekken omtrent dit onderwerp.

Op 31 januari jl. zijn de algemene resultaten ook gedeeld met de medewerkers tijdens de chauffeursdag. Aansluitend hebben medewerkers een spel gedaan om inzicht te krijgen in hun eigen duurzame inzetbaarheid, en waarin enkele persoonlijke elementen van de Inzetbaarheidscheck aan de orde kwamen in relatie met hun eigen verantwoordelijkheid daarin. De werkgever faciliteert uiteindelijk slechts,  en de medewerker is daarbij de hoofdrolspeler. Verder heeft het pensioenfonds Goederenvervoer ook een voorlichting gegeven over de mogelijkheden van deeltijdpensioen, en hebben zowel de directeur van Vos Bulk Logistics, Marc van Alphen, en de OR voorzitter, Leon Herveille, mensen opgeroepen om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van de eigen inzetbaarheid.

Marc-van-Alphen-website.jpg Directeur van Vos Bulk Logistics Marc van Alphen spreekt de medewerkers toe

Als mensen ondersteuning wensen bij het nemen van de nodige stappen om  duurzaam inzetbaar te blijven kunnen ze, indien de check daarvoor aanleiding geeft een coaching gesprek en begeleiding krijgen, als vervolg op de Inzetbaarheidscheck. Als werkgever wil Cetra ook altijd met mensen meedenken over het goed inzetbaar blijven. Dat komt mede aan de orde in deze inzetbaarheidsgesprekken.

In de komende maanden gaan de leidinggevenden inzetbaarheidsgesprekken voeren met alle medewerkers, waarin vragen aan de orde komen als: “hoe kan je zorgen dat je gezond en vitaal kunt blijven werken?” dat geldt uiteraard niet alleen voor het werk. Cetra vindt het belangrijk dat mensen ook in hun vrije tijd en na hun pensioen vitaal zijn en blijven. 

In het najaar wordt de Inzetbaarheidscheck nogmaals uitgezet, en hoopt Cetra in de rapportage te kunnen zien dat alle inspanningen succesvol zijn geweest.

Duurzame inzetbaarheid is niet iets waar je even aandacht aan besteedt, het is maatwerk waar we aandacht aan blijven geven.