Door Peter Lanza op 10 februari 2021

HR had met haar komst echt een plek gekregen in de organisatie. Haar voornaamste taken: eerst de basis neerzetten en van daaruit HR verder uitbouwen.

In die twee jaar zijn we verschillende malen met elkaar in gesprek geweest waarbij de HR manager gaandeweg steeds meer gevoel kreeg bij onze aanpak. In ieder gesprek dat ik voerde kwam het hele palet van dienstverlening van STL wel ter sprake, gekoppeld aan de ‘kapstok’ van onze aanpak op het gebied van duurzame inzetbaarheid, genoemd Werkkracht. De kracht zit in de herhaling van onze boodschap, weet ik. De ervaring leert dat je dus meerdere malen over hetzelfde onderwerp met elkaar in gesprek gaat. Op enig moment kwamen de juiste dingen samen en was zij klaar om met STL aan de slag te gaan.

Dit was voor mij het moment om de directie van het bedrijf aan te sluiten op onze plannen. Mijn taak, het leggen van het fundament  en  borgen dat aan de juiste voorwaarden is voldaan om succesvol te zijn, was gedaan. Voor mij ( enigszins commercieel gedreven) hét moment om het begin van een mooie samenwerking te bekrachtigen. Het ging nu om resultaat boeken.

De sessie met de directie werd gepland en ik besloot mijn collega Edwin, adviseur DI, aan te haken. Edwin nam ons aan de hand van enkele sheets mee in de context van een succesvolle aanpak.  Allerlei vragen kwamen voorbij: Is er goed nagedacht over wat deze aanpak betekent voor de mensen? Is de organisatie er klaar voor? Is er sprake van een missie en een visie? Ik zag de vraagtekens aan de andere kant van de tafel en zag mijn ‘deal’ verloren gaan. 

Na een uur, voor mij enigszins tenenkrommend, het gesprek gevoerd te hebben, stonden Edwin en ik weer buiten. De directie had nog veel vragen te beantwoorden en zou over een vervolg na gaan denken. Ik gaf aan dat ik niet gelukkig was met de aanpak. Mijn inschatting was dat we hen hadden afgeschrikt.  Edwin was een heel andere mening toegedaan. Zij hadden juist veel meer inzicht gekregen en dit zou het succes van een samenwerking in de toekomst alleen maar kunnen vergroten.

Een paar weken later kregen wij de unieke kans om één van de directieleden te interviewen. Alhoewel de insteek van het interview niet onze DI aanpak betrof, kwam ons bezoek van een aantal weken geleden wel ter sprake. Ik gaf aan hoe ik het gesprek had ervaren; we hadden ze afgeschrikt en van een samenwerking was volgens mij voorlopig geen sprake.

Niets was echter minder waar. Ze hadden ons bezoek uitgebreid geëvalueerd en gingen de nodige stappen nemen. De hulp die we hadden aangeboden om de directie te ondersteunen met het opschrijven van de missie en visie grepen zij met beide handen aan. De door Edwin gestelde vragen gaven inderdaad het juiste inzicht. Daarnaast ging het ook allemaal om de juiste timing.

Ik keek Edwin aan en complimenteerde hem met zijn aanpak. Dat de klant tevreden is , dat is toch het belangrijkste.

Wat is het soms fijn om een inschattingsfout te maken!

Wil je duurzame inzetbaarheid onderdeel van de strategie van je bedrijf maken? Denk dan na over de missie en visie van het bedrijf. Draag je die missie en visie uit en herkennen de werknemers zich hier in? Kijk dan naar de juiste timing, dit is cruciaal. Alleen in dat geval gaan de interventies in het programma maximaal effect hebben. 

Wil je meer weten over onze aanpak op het gebied van duurzame inzetbaarheid, Werkkracht, neem dan contact op met STL , telefoonnummer 088 – 2596121.
Peter Lanza

Peter Lanza

Ik ben benieuwd naar jouw reactie op mijn blog. Vind je het leuk om hierover mee te praten? Stuur me gerust een mailtje!