“Weet je wel wat mij dat kost om jou dan thuis te laten zitten?” De werknemer kromp een beetje ineen. “Waarom zitten we nu nog in gesprek, zo kost het zelfs mijn dure tijd!” Inmiddels richtte de werkgever zich tot mij. Gelukkig weet ik mijn antwoord wel te geven. We konden dit gesprek redelijk afsluiten. We maakten afspraken over aangepaste taken. De werknemer is daar inmiddels mee gestart. 


Spanningen

Spanningen tussen leidinggevenden en werknemers komen wel eens voor. Misschien is dat zelfs niet helemaal te voorkomen. Ik las een artikel dat van de onderzochte Europese landen, Nederland op de 6e plaats staat. De vraag was of werknemers spanningen zien tussen leidinggevenden en werknemers. 17% van de werknemers in Nederland ervaart dat, volgens het onderzoek. 


Sociale werkplek

We weten inmiddels allemaal dat werknemers beter presteren, flexibeler en gemotiveerder zijn als ze zich prettig voelen. Toch lukt het niet altijd om de sfeer goed te houden. Soortgelijke onderzoeken zijn ook van onze sector beschikbaar. Door gegevens te verzamelen van alle ingevulde inzetbaarheidschecks blijkt dat ongeveer 75% van de werknemers de verhouding met de leidinggevende als goed beoordeelt. 25% van de werknemers ervaart de verhouding met de leidinggevende neutraal of slecht. Hoe is deze verhouding bij jullie in het bedrijf?


Wat doe jij?

In Denemarken schijnt de verhouding tussen werknemer en leidinggevende het beste te zijn. Daar ervaart maar 4 % van de werknemers spanningen. Nu ben ik benieuwd hoe het bij jullie gesteld is. Wat doen jullie om een sociale werkplek te creëren? En ervaart elke werknemer dit dan als een sociale werkplek?
Maarten van Teeseling

Maarten van Teeseling

Ik ben benieuwd naar jouw reactie op mijn blog. Vind je het leuk om hierover mee te praten? Stuur me gerust een mailtje!