Sinds twee jaar is hij hier actief mee aan de slag. Nadat een PMO is uitgevoerd, voert hij sinds drie maanden inzetbaarheidsgesprekken met zijn medewerkers. Hij vond de eerste gesprekken spannend om te voeren. Terugkijkend op de afgelopen drie maanden hebben de gesprekken zijn medewerkers en hem veel gebracht.


Hoe heeft Jasper dit gedaan?

Jasper heeft in zijn nieuwsbrief van september aangekondigd dat hij het komend half jaar elke medewerker uitnodigt voor een inzetbaarheidsgesprek. Vooraf geeft hij drie vragen mee waar de medewerker over na kan denken. Vervolgens heeft Jasper tijdens een wandeling vooral vragen gesteld en geluisterd naar de medewerker. De meeste medewerkers werden hierdoor open en ontstonden er mooie gesprekken.


Wat is er uit de gesprekken gekomen?

Jasper heeft nu de helft van de medewerkers gesproken en hij merkt al verandering in de organisatie. Medewerkers zijn meer open, betrokken en geven hun ideeën over wat er beter kan in de organisatie. Twee collega’s hebben een inzetbaarheidsgesprek bij hem aangevraagd, omdat andere collega’s er zo positief over waren.

Hieronder een aantal voorbeelden van wat er uit de gesprekken is gekomen:
  • Als Hans terugkomt van zijn rit, is hij wel eens mopperig en niet altijd bereid om een stapje harder te zetten. In het gesprek heeft Hans veel verteld over zijn thuissituatie en dat zijn inwonende zoon op dit moment grote problemen heeft.  Jasper wist dat er wat speelde, maar Hans had niet eerder aangegeven hoeveel last hij er van had. Door er open over te spreken en samen naar oplossingen te kijken, is Hans nu een stuk vrolijker op het werk en -als het privé mogelijk is- zet hij een stapje harder.
  • Kees is planner op de afdeling en hij heeft veel contact met fransen. Jasper merkte al dat hij soms op zoek is naar woorden. Op de vraag van Jasper ‘waar zou je graag nog beter in willen worden’ gaf Kees aan dat hij graag zijn Frans wilde verbeteren. Na het gesprek heeft Kees dit meteen via Pitstop aangevraagd.
  • Verschillende collega’s hebben aangegeven dat ze graag mee willen denken over nieuw materieel. Hij heeft naar aanleiding van de gesprekken drie chauffeurs gevraagd om met hem mee te denken.
Voor Jasper was het wel een drempel was om deze gesprekken te voeren: wat zou het hem en zijn medewerker nu toch opleveren? Nu geeft hij aan dat hij dit veel eerder had moeten doen! Hij heeft geleerd door te kiezen voor een andere setting en vooral te luisteren en vragen te stellen, dat je mooie gesprekken hebt die bijdragen aan de inzetbaarheid van een medewerker.

Wil jij ook in gesprek met je medewerkers over hun inzetbaarheid? Laat het me weten. Ik vertel je graag over onze aanpak duurzame Inzetbaarheid, waar het inzetbaarheidsgesprek onderdeel van is.  
Sandra Klinkers-Mourits

Sandra Klinkers-Mourits

Ik ben benieuwd naar jouw reactie op mijn blog. Vind je het leuk om hierover mee te praten? Stuur me gerust een mailtje!