In juli 2018 werd ik gevraagd het project ‘Laaggeletterdheid’ op te starten. De opdracht: Maak bedrijven bewust van het probleem, zorg dat zij laaggeletterdheid herkennen en erkennen en zorg dat zij weten welke actie(s) zij kunnen nemen. 

Als eerste ben ik op zoek gegaan naar organisaties met kennis over laaggeletterdheid.  Al gauw werd duidelijk dat informatie en initiatieven rondom dit thema  in overvloed beschikbaar zijn. 

Ik kwam in contact  met Stichting Lezen & Schrijven en Oefenen.nl en we zijn een samenwerking aangegaan. 


Laaggeletterdheid is overal

Inmiddels was het zomervakantie en las ik meerdere boeken  van Karin Slaughter. Ineens viel het mij op dat daar een laaggeletterde rechercheur in voor komt. Later die vakantie keek ik met de kinderen de film ‘Mees Kees op Kamp’ en daar is iemand van de catering laaggeletterd. Signalen die mij daarvoor nooit waren opgevallen. Ook in de kranten vielen berichten over het onderwerp ineens op. Steeds enthousiaster over het thema zag ik de noodzaak om dit project op te pakken. 


Met taal aan de slag

Een klein jaartje verder zijn veel collega’s over het onderwerp geïnformeerd. We laten hen inzien hoe belangrijk taalvaardige werknemers zijn. En hoe werkgevers hiermee aan de slag gaan. Zo zijn op diverse werkgeversbijeenkomsten presentaties gegeven. Op onze OR dag  was zelfs een workshop   over dit  thema. Belangrijkste tip: ga met elkaar in gesprek bij vermoedens van laaggeletterdheid en bied hulp aan.

Ook  bekijken we onze eigen communicatiemiddelen kritisch. Hoe schrijven we onze brieven zo dat iedereen ze begrijpt? In gesprek met ex-laaggeletterden horen we hoe we dit kunnen verbeteren.

Kortom, iedereen kan op zijn eigen werkplek met taal aan slag. 
Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten, want de komende tijd brengen we dit thema op verschillende manieren onder de aandacht. 

Heb jij ook ervaringen met laaggeletterdheid? We horen graag je verhaal!
Muriël Bredt

Muriël Bredt

Ik ben benieuwd naar jouw reactie op mijn blog. Vind je het leuk om hierover mee te praten? Stuur me gerust een mailtje!