24 mei 2018


Het doel van deze bijeenkomst was onder andere het informeren van de praktijkopleiders over de beoordelingssystematiek in de praktijk door middel van workshops. 

Zo gaf het onderwijs- en adviesbureau Cinop een workshop omdat het op dit vlak onderzoek heeft gedaan. De andere workshops werden gegeven door het Sectorinstituut in de vorm van Drive en Intervisie.
In deze workshops werden aan 25 praktijkopleiders nieuwe handvatten geboden om op een andere manier te kijken naar de invulling van hun rol als praktijkopleider. De dag werd door de groep als nuttig, leerzaam en vermakelijk ervaren en werd afgesloten met een netwerkborrel.

Wil je ook een bijeenkomst voor praktijkopleiders en docenten in transport en logistiek bijwonen? Dat kan! Op 31 mei is een bijeenkomst in Eindhoven.
Aanmelden kan via info@stlwerkt.nl.