Door Maarten van Teeseling op 12 november 2017

Controle!

Vroeger hadden we geen Facebook. Maar wel het GAK. Na 2 weken verzuim, betaalde het GAK het loon door. Zij namen de begeleiding over en begonnen met een controle. Controle aan huis. Standaard. Mijn vader had eens ongelukkig met de kat gespeeld, waarna zijn arm uit de kom vloog. Zo gebeurde het dat er bij ons werd aangebeld. De controleur hoorde het verhaal aan, keek of de muren en het plafond niet onlangs gewit waren en rapporteerde een terechte verzuimmelding. 

Tegenwoordig biedt vrijwel geen arbodienst nog standaard controles in het dienstenpakket. En als het geboden wordt, is het vaak erg prijzig. Maar waarom?


Noodzaak van verzuim

Als een werknemer verzuimt, is er iets aan de hand. Het gaat er om, te achterhalen wat de reden is van het verzuim. Dat is niet altijd de reden waarmee een werknemer zich in eerste instantie ziekmeldt. Hiervoor is dus extra onderzoek nodig.

De volgende zaken kun je als werkgever zelf achterhalen:
  • Verzuimt de werknemer vaker? (meer dan 3 keer per jaar vraagt om actie)
  • Heeft de werknemer eerder aangegeven ergens last van te hebben?
  • Zijn er strubbelingen over het uitvoeren van werk?
  • Ervaart de werknemer werkdruk?
  • Is er iets voorgevallen wat de werknemer heeft aangegrepen?
Dit zijn allemaal zaken die een controleur niet doet. Als werkgever maak je het verschil. Ga met elkaar in gesprek en achterhaal de onderliggende reden van de verzuimmelding.


Nu zekerheid!

Ik ben casemanager en geloof dat je verzuim oplost door de oorzaken te achterhalen en daarop te handelen. Niet door te controleren. Toch wil een werkgever soms gewoon zekerheid of de werknemer niet expres, moedwillig en met kwade opzet, verzuimt. Ik adviseer dan vaak om zelf de auto te pakken. Vervolgens een bloemetje te kopen. Die van de benzinepomp zijn hier zelfs geschikt voor. En rij zelf naar de werknemer toe om hem beterschap te wensen. 

Hoe groot is het ongemak bij de werknemer als hij zo veel aandacht krijgt, terwijl hij eigenlijk de boel zit te bedotten? Volgens mij voelt de werknemer een groter ongemak als zijn werkgever aan de deur staat, dan een controleur die voor veel geld vaststelt of de muren niet gewit worden. 

Hoe pak jij het aan, als je twijfelt over een verzuimmelding? Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Maarten van Teeseling
Adviseur verzuim