Den Haag had bedacht om de kleine werkgevers te ontzien. Als een medewerker ziek is, moet het loon namelijk 2 jaar lang worden doorbetaald. Er was een plan om voor kleine werkgevers hier 1 jaar van te maken. Dit plan zal hoogst waarschijnlijk niet worden doorgevoerd.

Ik begrijp natuurlijk heel goed wat de schadelast is voor een zieke medewerker. Je blijft betalen. En twee jaar is erg lang. Voor grote bedrijven is dat wellicht beter te overzien. De kleine bedrijven worden hard getroffen. Maar denken dat het probleem oplost door de loondoorbetaling maar 1 jaar te maken…. Nee, dat lijkt mij niet. En wel hierom:
  1. De overheid gaat het niet betalen. Er is geen pot geld wat hiervoor klaarligt. De financiering zal door middel van premieverhogingen toch bij de kleine werkgevers terecht moeten komen.  
  2. De begeleiding van een zieke medewerker waaraan je geen loon betaalt, is lastig. Hoe sanctioneer je als een medewerker niet meewerkt aan zijn re-integratie?
  3. Of neemt het UWV de begeleiding over? Daar zou ik niet blij mee zijn. We zien dat de instoom in de WGA bij dossier die het UWV begeleidt hoger is. Daarnaast heeft Sectorinstituut Transport en Logistiek laten zien dat hij de begeleiding van vangnetters aanmerkelijk beter doet dan het UWV!*
  4. Het lijkt een voordeel als de lasten verdeeld worden over alle kleine werkgevers. Maar is dat wel een voordeel? Jij investeert natuurlijk in je medewerkers. Je hebt een laag verzuim. En je buurman? Die geniet van de gedeelde premie en doet lekker niets!
  5. Als de duur van de loondoorbetaling zal worden aangepast, laten we dan voor elke werkgever dezelfde regels hanteren. Dat maakt de begeleiding overzichtelijk. Het is tenslotte al zeer ingewikkelde materie.
Is het wellicht een idee om te kijken hoe we het verzuim op kunnen lossen? Laten we initiatieven nemen om werknemers aan het werk te hebben en te houden. En als we de financiering van het tweede ziektejaar anders willen dan heb ik wel een idee. Laten we kijken of we als sector hieraan een bijdrage kunnen leveren. Misschien door een verzekering en daarbij een optimale begeleiding van de zieke medewerker.

Wat lijkt jou de beste oplossing? Ik ben benieuwd naar je reactie. Laat me weten, via onderstaande link.
 
* onderzoek in 2016, begeleiding van 60 vangnetter in de sector.