Sinds begin 2016 kun je via het project '2000 chauffeurs gezocht' nieuwe chauffeurs opleiden met extra hoge subsidies op rijopleidingen. De einddatum van het project is 31 maart 2018.  Dat lijkt nog ver weg, maar kandidaten die nu instromen, moeten nog opgeleid worden en ook de administratieve afhandeling van de subsidies kost tijd. 

Belangrijke data

Heb je zij-instromers in dienst of overweeg je om ze de komende tijd aan te nemen? Dan zijn er een aantal belangrijke data. Deze data houden verband met het aanvragen van subsidie en het indienen van bewijslast voor de subsidiedossiers. We raden je aan om hier goed rekening mee te houden, zodat de subsidie aan je uitbetaald kan worden. 

  • 1 oktober 2017: vanaf deze datum kun je uitsluitend nog aanvragen indienen voor nieuwe kandidaten die al in het bezit zijn van rijbewijs C. Deze kandidaten kunnen via dit project rijbewijs E bij C behalen.
  • 17 november 2017: vanaf deze datum kun je geen subsidie meer aanvragen voor nieuwe kandidaten.
  • Voor kandidaten waarvoor je vóór 1 oktober 2017 een aanvraag hebt ingediend, kun je nog vervolgaanvragen indienen.
  • 1 februari 2018: vanaf deze datum vervalt de standaard termijn van 4 weken waarin je een onvolledige of onjuiste declaratie kunt herstellen (zie artikel 10.5 van het subsidiereglement).
  • 31 maart  2018: dit is de uiterlijke datum waarop een kandidaat in dienst is getreden. Je toont dit aan met een loonstrook. Uit de loonstrook blijkt ook dat er SOOB-premie is afgedragen. Het Sectorinstituut benadert je tijdig over het aanleveren van loonstroken.
  • 31 maart 2018: op deze datum zijn alle opleidingen afgerond en is alle bewijslast aangeleverd


Appendix subsidiereglement

In de Appendix bij het subsidiereglement vind je verdere uitleg over de afronding van dit project. Je vindt de Appendix, het subsidiereglement en het baangarantieformulier op SOOB Subsidiepunt.
 

Wees er op tijd bij

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor:
  • het tijdig starten en afronden van de opleidingen 
  • het tijdig aanleveren van de juiste en volledige bewijslast. Je kunt hiervoor de medewerking van je verkeersschool vragen. Als werkgever blijf je eindverantwoordelijk voor de informatie die de verkeersschool verstrekt.

Vragen

Heb je vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met SOOB Subsidiepunt via 088-2596111 (optie 2) of via info@soobsubsidiepunt.nl.


Vacatures en kandidaten melden

Heb je een vacature of een kandidaat die je wilt opleiden? Meld die dan bij ons Mobiliteitscentrum. Je kunt ook contact met ons opnemen via 088-2596106 of mobiliteit@stlwerkt.nl.