Wat is SOOB?

SOOB is het opleidingsfonds voor de sector transport en logistiek. Iedereen die in deze sector werkt betaalt mee aan dit fonds. Daarvoor wordt een klein deel van de salarissen ingehouden. De subsidie komt voor een groot gedeelte uit dit fonds. Het andere gedeelte komt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Subsidie voor nieuwe chauffeurs

Wil je nieuwe chauffeurs opleiden? Of heb je interesse in het zij-instroomtraject? SOOB betaalt 80% van de opleidingskosten mee. De overige 20% deel je samen met je werknemer. Jij betaalt 10% en de werknemer betaalt ook 10%. 

De subsidie geldt voor alle onderdelen van de rijopleiding. Je komt in aanmerking voor de subsidie als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet je bijvoorbeeld je nieuwe werknemer een jaarcontract aanbieden.

Let op: het project '2000 chauffeurs gezocht' stopt binnenkort. Na 1 oktober kun je alleen nog kandidaten of vacatures aanmelden voor E bij C. Kijk hier voor belangrijke data in verband met het aanvragen en ontvangen van je subsidie.

Hoe kom ik in aanmerking voor subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie doorloop je een aantal stappen.  Check hier het stappenplan. Samen met de kandidaat vul je het baangarantieformulier in.

De subsidie geldt alleen voor het lesgeld. Je krijgt geen subsidie voor de lesmaterialen en examens. Er komen dus nog kosten bij. Bijvoorbeeld voor theorie- en praktijkexamens, leermiddelen, herexamens en kosten voor medische keuringen. Je moet hierbij denken aan een bedrag tussen € 1.000 en € 1.500.

Voor de subsidievoorwaarden, check de brochure van SOOB Subsidiepunt. 

Tussentijdse uitval

Heb je een zij-instroomkandidaat in opleiding – of al bij je werkzaam als chauffeur en kun je door omstandigheden niet voldoen aan het reglement of de baangarantieverklaring waardoor de subsidiereservering mogelijk in het geding komt? Stuur dan een mail naar Menno Mekes, coördinator Mobiliteitscentrum via mmekes@stlwerkt.nl. Vermeld in de mail je bedrijfsnaam en de naam van de betreffende kandidaat.

Studiekostenregeling

Als werkgever schiet je de kosten van de opleiding voor. Je kunt met je werknemer afspraken maken over de terugbetaling van deze kosten. Deze afspraken leg je vast in een studiekostenregeling.

Model Studiekostenregeling 
We hebben een model studiekostenregeling voor je ontwikkeld. Dit model bestaat uit een overeenkomst en twee bijlagen: het baangarantieformulier en een kostenschema. Kijk hier voor een toelichting op de studiekostenregeling.

Heb je vragen over de regeling of wil je de modelovereenkomst als Wordbestand ontvangen? Neem dan contact op met ons Mobiliteitscentrum via mobiliteit@stlwerkt.nl of via 088-2596106. 

Niet-SOOB bedrijven

Heb je een bedrijf dat volgens jou werkzaamheden verricht in de sector transport en logistiek? Maar betaal je nog niet  mee aan SOOB via een premie? Je komt mogelijk ook in aanmerking voor een financiële bijdrage. Je ontvangt dan alleen de subsidie die door het SZW beschikbaar is gesteld. 

Betaal je nog niet mee aan het SOOB fonds, maar ben je wel geïnteresseerd in het traject en de subsidie die je daar voor krijgt? Dan kun je een schriftelijk verzoek indienen bij het SOOB. Het adres is:

SOOB Bestuursbureau
Postbus 586
9700 AN Groningen