In 2020 stelt de sector opnieuw subsidie beschikbaar om 2.000 nieuwe chauffeurs op te leiden via doorstroom en zij-instroom. Hiermee ondersteunt SOOB werkgevers en werknemers in hun verdere groei en ontwikkeling. Als werkgever kun je medewerkers opleiden via de subsidieregeling ‘Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (zij-instroom en doorstroom voor bedrijven) 2019’.  Hier lees je wat de voorwaarden zijn en kun je kandidaten aanmelden.


Doorstroom

Je kunt met 65% subsidie op het lesgeld kandidaten opleiden tot vrachtwagenchauffeur. Aan deze regeling zijn o.a. de volgende voorwaarden verbonden. 
 
  • Voordat de kandidaat aan de opleiding begint, wordt hij/zij getest. Alleen kandidaten met een positief testadvies komen voor subsidie in aanmerking.*
  • De kandidaat is op basis van een arbeidsovereenkomst (voor tenminste 32 uur per week) in dienst bij een werkgever die afdraagt aan SOOB. Dit kan ook een kandidaat zijn die bij een andere werkgever werkt, als deze maar afdraagt aan SOOB.
  • Je biedt de kandidaat een arbeidsovereenkomst aan voor onbepaalde tijd als chauffeur goederenvervoer. 
  • De kandidaat betaalt geen eigen bijdrage. Jij betaalt alle niet-subsidiabele kosten van de opleiding
*) Je kunt een negatieve testuitslag naast je neerleggen. Je ontvangt de subsidie dan pas nadat de kandidaat de opleiding met succes heeft afgerond.

Heb je een kandidaat die al rijbewijs C + code 95 heeft?
Dan kun je hem of haar via deze subsidieregeling aanmelden voor E bij C.  Deze kandidaten hoeven niet getest te worden. Meld je kandidaat aan.

Heb je een kandidaat die wel rijbewijs C maar geen code 95 heeft? 
Ook deze kandidaat kun je aanmelden. De kandidaat kan via de subsidieregeling E achter C behalen. Code 95 valt niet onder de subsidieregeling voor doorstroom. Er is wel subsidie beschikbaar voor code 95 opleidingen via SOOB Subsidiepunt.  Check de voorwaarden voordat je subsidie aanvraagt. Meld je kandidaat aan.

Stappenplan doorstroom


Zij-instroom (eigen werving)

Je kunt met 50% subsidie op het lesgeld kandidaten opleiden tot vrachtwagenchauffeur. Aan deze regeling zijn o.a. de volgende voorwaarden verbonden. 
 
  • Voordat de kandidaat aan de opleiding begint, wordt hij/zij getest. Je kunt alleen subsidie aanvragen voor een kandidaat met een positief testadvies. 
  • Je vraagt van de kandidaat een maximale eigen bijdrage van 15% van de subsidiabele kosten.
  • Voordat je de subsidie aanvraagt, bied je de kandidaat een baangarantie als chauffeur goederenvervoer voor ten minste één jaar en minimaal 32 uur per week of minimaal twee jaar en minimaal 24 uur per week. De baangarantie gaat binnen één maand na het afronden van de opleiding in. 
Heb je een kandidaat die al rijbewijs C + code 95 heeft?
Dan kun je hem of haar via deze subsidieregeling aanmelden voor E bij C.  Deze kandidaten hoeven niet getest te worden. Meld je kandidaat aan.

Heb je een kandidaat die wel rijbewijs C maar geen code 95 heeft? 
Ook deze kandidaat kun je aanmelden. De kandidaat kan via de subsidieregeling E achter C behalen. Code 95 valt niet onder de subsidieregeling voor zij-instroom. Er is wel subsidie beschikbaar voor code 95 opleidingen via SOOB Subsidiepunt.  Check de voorwaarden voordat je subsidie aanvraagt. Meld je kandidaat aan.

Stappenplan zij-instroom


Vacatures melden

Heb je geen kandidaten maar wel vacatures? Meld ze dan aan bij ons Mobiliteitscentrum
 

Bekijk hier de volledige tekst van de regeling.

Heb je vragen over het aanmelden van kandidaten, neem dan contact op met ons Mobiliteitscentrum via mobiliteit@stlwerkt.nl of 088-2596106.