In 2018 stelt de sector opnieuw subsidie beschikbaar om 1.500 nieuwe chauffeurs op te leiden via doorstroom en zij-instroom. Hiermee ondersteunt SOOB werkgevers en werknemers in hun verdere groei en ontwikkeling. Als werkgever kun je medewerkers opleiden via de subsidieregeling ‘Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (zij-instroom en doorstroom voor bedrijven) 2018’.  Hier lees je wat de voorwaarden zijn en kun je kandidaten aanmelden.


Doorstroom

Je kunt met 65% subsidie op het lesgeld kandidaten opleiden tot vrachtwagenchauffeur. Aan deze regeling zijn o.a. de volgende voorwaarden verbonden. 
 
  • Voordat de kandidaat aan de opleiding begint, wordt hij/zij getest. Alleen kandidaten met een positief testadvies komen voor subsidie in aanmerking.*
  • De kandidaat is op basis van een arbeidsovereenkomst (voor tenminste 32 uur per week) in dienst bij een werkgever die afdraagt aan SOOB. Dit kan ook een kandidaat zijn die bij een andere werkgever werkt, als deze maar afdraagt aan SOOB, voor zo ver dit nog niet het geval is.
  • Je biedt de kandidaat een arbeidsovereenkomst aan voor onbepaalde tijd als chauffeur goederenvervoer. 
  • De kandidaat betaalt geen eigen bijdrage. Jij betaalt alle niet-subsidiabele kosten van de opleiding
*) Je kunt een negatieve testuitslag naast je neerleggen. Je ontvangt de subsidie dan pas nadat de kandidaat de opleiding met succes heeft afgerond.

Heb je een kandidaat die al rijbewijs C + code 95 heeft? Dan kun je hem of haar via deze subsidieregeling aanmelden voor E bij C.  Deze kandidaten hoeven niet getest te worden. Het is wel belangrijk dat je deze kandidaten bij ons aanmeldt. Dat is nodig om de subsidie te kunnen aanvragen. 

Stappenplan doorstroom


Zij-instroom

Je kunt met 50% subsidie op het lesgeld kandidaten opleiden tot vrachtwagenchauffeur. Aan deze regeling zijn o.a. de volgende voorwaarden verbonden. 
 
  • Voordat de kandidaat aan de opleiding begint, wordt hij/zij getest. Je kunt alleen subsidie aanvragen voor een kandidaat met een positief testadvies. 
  • Je vraagt van de kandidaat een maximale eigen bijdrage van 15% van de subsidiabele kosten.
  • Voordat je de subsidie aanvraagt, bied je de kandidaat een baangarantie als chauffeur goederenvervoer voor ten minste één jaar en gemiddeld 32 uur per week. De baangarantie gaat binnen één maand na het afronden van de opleiding in. 
Stappenplan zij-instroom
 

Bekijk hier de volledige tekst van de regeling.

Heb je vragen over het aanmelden van kandidaten, neem dan contact op met ons Mobiliteitscentrum via mobiliteit@stlwerkt.nl of 088-2596106.