Het ervaren van ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie, geweld en (seksuele) intimidatie kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen voor de gepeste zelf maar ook voor omstanders zoals collega’s, familie, vrienden, de organisatie en de maatschappij. Slachtoffers lopen het risico op negatieve emoties en klachten zoals hoofd- en buikpijn, slaapproblemen of depressie. Klachten die onherroepelijk gevolgen hebben voor de prestaties van het slachtoffer op zijn of haar werk. Wanneer werknemers te maken hebben met ongewenst gedrag in combinatie met hoge werkdruk, dan is de kans op burn-out klachten zelfs wee keer zo groot.


Meer dan alleen financiële gevolgen

Wist je dat een slachtoffer van ongewenst gedrag gemiddeld 7 extra verzuimdagen opneemt? De kosten hiervoor bedragen 1,7 miljard euro. Naast de financiële gevolgen van extra verzuim, leidt ongewenst gedrag ook tot een slechte sfeer en verminderde betrokkenheid met een verminderde productiviteit en efficiëntie als gevolg.


Laat dit niet gebeuren in jouw bedrijf

Je wilt medewerkers een sociaal veilige werkomgeving bieden. Is er toch sprake van ongewenst gedrag en kan de organisatie hier zelf geen oplossing voor bieden? Dan kunnen jouw medewerkers contact opnemen met de sectoraal vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan adviseren en helpen om het ongewenste gedrag te stoppen. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, waardoor de anonimiteit van de werknemer gewaarborgd is.


De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, maar ook begeleiding en advies. De vertrouwenspersoon: 
  • is beschikbaar voor alle medewerkers in de organisatie
  • verzorgt eerste opvang van werknemers die ongewenst gedrag ervaren
  • gaat na of er een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • informeert de werknemer over verschillende oplossingsmogelijkheden en begeleidt hem/haar daarin
  • verwijst eventueel door naar andere hulpverlenende instanties


Meer informatie

Maak je gebruik van de RI&E van het Sectorinstituut? Dan kun je kosteloos gebruik maken van deze dienstverlening. Je sluit hiervoor een overeenkomst af met het Sectorinstituut.  Op basis hiervan kunnen jouw medewerkers terecht bij de vertrouwenspersoon.

Meer informatie? Neem contact met ons op via 088-2596111 of info@stlwerkt.nl