Het programma heeft als doel om medewerkers te stimuleren om eigen regie te nemen voor hun duurzame inzetbaarheid en handvatten te geven om de dialoog hierover aan te gaan met de leidinggevende. Zo wordt de werknemer geholpen om gezond, veilig en met plezier zijn pensioen te halen. De ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers bestaat onder andere uit online trainingen en een plansysteem om een afspraak te maken en vragenlijsten voor de medewerker als voorbereiding op het gesprek.


V.l.n.r. op de foto: Andre Stokkink - manager Maters Huissen, Kees Overbeek - directeur Overbeek, Eva Rodenburg - manager Rodenburg, managementtrainer Remco Claassen, Kees Claasen - directeur ALE Heavylift, Ruud Jongeneel - directeur Jongeneel transport.

Inmiddels hebben 5 bedrijven het certificaat ‘Excellente werkgever Duurzame Inzetbaarheid’ ontvangen omdat de werknemers enthousiast hebben gereageerd op de uitnodiging om in gesprek te gaan. 
Het certificaat ontvangen deze bedrijven omdat ze na 3 maanden een aantal indrukwekkende resultaten hebben bereikt:
  • Minstens 40 % van de medewerkers heeft initiatief genomen om een toekomstgesprek in te plannen.
  • Minstens 50% geeft aan meer gemotiveerd te zijn na het toekomstgesprek
  • Minstens 30% geeft aan meer geïnspireerd te zijn om na te denken over de toekomst.

Het programma duurt tot en met december 2019. Er doen 18 bedrijven aan mee.  Deelname aan de pilot is helaas niet meer mogelijk. Heb je toch interesse om in de toekomst mee te doen of heb je vragen? Mail ons of bel ons op 088-2596111.