Snel contact

1. Hoog verzuim
Is je verzuimpercentage hoger dan het gemiddelde in de sector? Dan gaan we actief met elkaar aan de slag om dit terug te brengen naar het gemiddelde, of zelfs lager. We streven naar een stabiele situatie, zodat je het verzuimpercentage daarna zelf op peil kunt houden.

2. Gemiddeld verzuim
Is je verzuimpercentage gemiddeld? Dan is stabiliseren ons uitgangspunt. Samen monitoren we het verzuim met zogenoemde verzuimalerts: met een maandelijks overzicht van het verzuim. Samen bekijken we op welke punten het nog beter kan en koppelen daar acties aan.

3. Laag verzuim
Top! Het verzuim in jouw organisatie is lager dan gemiddeld. Hoe komt dat en hoe kunnen we dat waarborgen? Dat brengen we samen in beeld. Tegelijkertijd heeft preventie onze aandacht. Samen streven we naar lange termijn inzetbaarheid.
 

Twee abonnementen verzuimbegeleiding, welke past bij jouw organisatie?


1. Compleet
Dekking: alle activiteiten die nodig zijn bij kort en middellang verzuim t/m 12 weken. Compleet is voordelig voor bedrijven die weinig langdurig verzuim (langer dan 42 dagen) hebben. Vanaf de eerste verzuimdag ondernemen we adequaat actie. Voor verzuimcases die langer dan 12 weken duren, betaal je na 12 weken per verrichting.

2. Compleet XL
Dekking: alle activiteiten die nodig zijn bij kort, middellang en langdurig verzuim t/m 104 weken. Compleet XL is interessant voor bedrijven die vaker met langdurig verzuim te maken hebben. Je weet waar je aan toe bent en er volgen geen extra kosten voor verzuimbegeleiding die na 12 weken plaatsvindt. Dit abonnement voldoet tevens aan de eisen die de meeste verzuimverzekeraars stellen.

Wij helpen je graag het juiste abonnement kiezen, op basis van je huidige verzuimcijfers. Het tarief bepalen we vervolgens aan de hand van twee factoren: de abonnementsvorm (Compleet of Compleet XL) en het verzuimpercentage.

Casemanager
De casemanager is op afroep beschikbaar, waarbij in week 4 standaard een contactmoment is ingebouwd. De kosten van de casemanager zijn niet opgenomen in de abonnementen. Deze worden, indien van toepassing, separaat berekend op basis van werkzaamheden en verrichtingen. Het voordeel is duidelijk: geen verrichtingen, geen kosten.

Advies nodig bij het kiezen van de beste aanpak en het juiste abonnement?
Contact STL