POB-CM-en-BA.png

POB-er

De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts, ofwel POB-er, is 1e lijn contactpersoon voor de werknemer (bedrijfsarts 2e lijn) en werkt in opdracht van de bedrijfsarts. Want wist je dat bij 70% van de werkzaamheden vanuit medisch oogpunt een bedrijfsarts niet noodzakelijk is? Net als de bedrijfsarts heeft de POB-er ook zelfstandige spreekuren voor arbeidsverzuim. De bedrijfsarts en POB-er overleggen regelmatig over de verzuimbegeleiding.


Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is een erkend medisch specialist. Hij bekijkt wat er met de zieke werknemer aan de hand is en adviseert over herstel en re-integratie. De bedrijfsarts is altijd eindverantwoordelijk voor de betreffende verzuimcasus.


Casemanager

De casemanager begeleidt het verzuimproces en is het aanspreekpunt voor werkgever. De taak van de casemanager is de werkgever te adviseren en ondersteunen bij de dossiers waarbij er sprake is van langdurig verzuim. Hij kan je helpen met het opstellen van een plan van aanpak en eventuele gesprekken met de werknemer. Omdat onze casemanagers ook POB-ers zijn, kunnen zij de werkgever beter adviseren dan reguliere casemanagers.

 

Om de belangen van alle betrokken partijen zo goed mogelijk te behartigen en onafhankelijk advies naar alle partijen te waarborgen vervult een persoon altijd maar één rol bij dezelfde klant: casemanager of POB-er.

Interventie specialisten

Wanneer de situatie erom vraagt, kunnen we tevens interventie specialisten inschakelen om herstel en werkhervatting te bevorderen. Deze specialisten selecteren wij zorgvuldig op basis van kwaliteit en prijs. Denk bijvoorbeeld aan specialisten op het gebied van balans werk/privé, psychische klachten, 2e spoor re-integratie, fysiotherapie, etc. Gezamenlijk vormen we een multidisciplinair team dat iedere vraag over inzetbaarheid kan oppakken.

Download folders over taakdelegatie

Folder taakdelegatie algemeen

Taakdelegatie - begeleiding bij arbeidsverzuim en werkhervatting goed geregeld

Download brochure

Folder taakdelegatie werkgevers

Taakdelegatie bij verzuimbegeleiding voor werkgevers

Download brochure

Folder taakdelegatie werknemers

Taakdelegatie bij verzuimbegeleiding voor werknemers

Download brochure

Folder taakdelegatie ondernemingsraad

Taakdelegatie goed en zorgvuldig geregeld - Ondernemingsraad

Download brochure
Download bovenstaande brochures

Brochure per post aanvragen

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Brochure aanvragen