Onze uiterst effectieve verzuimbegeleiding bestaat uit een uitgekiende combinatie van het snel vaststellen van oorzaken, vroegtijdige en gerichte interventies en oplossingsgericht advies naar werknemer en werkgever. Oplossingen op maat voor onze sector, een aanpak die werkt!

Dag 1
Werknemer meldt zich ziek. Werkgever meldt dit bij STL.
Tijdens het proces dat volgt ontvangt werkgever notificaties,
adviezen en formats die je kunt inzetten om jouw kant
van de re-integratiebegeleiding goed te laten verlopen.
 
Dag 2
De werknemer vult de STL Selekt in, een korte
vragenlijst waarmee de toestand van de werknemer
in beeld wordt gebracht. Hieruit volgt een re-integratieadvies
 of een oproep voor spreekuur bij de POB-er of de bedrijfsarts.

Week 1 t/m 4
Is er waarschijnlijk sprake van langer of frequent verzuim?
Dan heeft herstel en re-integratie al in deze eerste weken
van het verzuim onze volle aandacht.
 
 In week 4
Contactmoment casemanager en werkgever.
Is er support van de casemanager nodig
en wie onderneemt welke actie?
 
In week 6
Werknemer heeft een afspraak met de bedrijfsarts.
De bedrijfsarts voert een probleemanalyse uit.
 
Week 6 t/m 104
We monitoren het traject zorgvuldig. Spreekuren vinden
plaats tussen werknemer en POB-er, of met bedrijfsarts en
eventueel casemanager die regelmatig overleg hebben. We
houden de werkgever op de hoogte via het online verzuimsysteem.
 
In week 42
Onze bedrijfsarts evalueert de verzuimcase en kijkt hoe nu verder.
Als werkgever ben je verplicht om langdurig verzuim
te melden bij het UWV.
 
In week 104
We ronden de verzuimbegeleiding af.
De werknemer gaat uit dienst en het UWV
neemt loondoorbetaling over.