Planning training preventiemedewerker

Datum: Donderdag 30 november
Tijd: 09.00 - 16.30 uur
Locatie: Utrecht
Kosten: draagt jouw bedrijf af aan SOOB? Dan kost de training slechts €75,- i.p.v. €295,- (prijs voor niet-SOOB bedrijven)
Groepsgrootte: tussen de 8 en 10 deelnemers

Waarom?

De Arbowet verplicht jou als werkgever om een zo goed mogelijk arbobeleid te voeren en de preventietaken vorm te geven. De preventiemedewerker is een deskundige medewerker die je bijstaat in de uitvoering van de arbeidsomstandigheden op het gebied van preventie en bescherming. De taak van de preventiemedewerker is ten minste het meewerken aan de realisatie van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en de uitvoering van de maatregelen die uit de RI&E en het plan van aanpak voortvloeien. 

Het doel van de training preventiemedewerker is dat preventiemedewerkers kennis en vaardigheden opdoen om te zorgen dat zij hun wettelijke taak, de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een transport en/of logistieke bedrijf zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. 

Inhoud training preventiemedewerker

De training preventiemedewerker heeft een praktisch karakter. Deelnemers gaan actief aan de slag met situaties uit hun eigen praktijk. Zij krijgen voldoende handvatten  om hun rol als preventiemedewerker uit te kunnen voeren.

Onderwerpen van de training zijn onder andere:

  • Functie, rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker binnen het bedrijf.
  • Arbowet: de belangrijkste arbo-wetgeving, begrippen en informatiebronnen.
  • Samenwerking met relevante personen in de organisatie en aangesloten bij de organisatie.
  • Uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het opstellen van een daaruit volgend plan van aanpak.
  • Omgaan met (bedrijfs)ongevallen en bijna ongevallen.

Planning

Donderdag 30 november - Utrecht

Aanmelden

Wil je meer informatie over deze training? Neem dan gerust contact met ons op.
Wil je je direct aanmelden? Gebruik onderstaande aanmeldknop. 

Training preventiemedewerker

Meld je aan