De Arbowet verplicht jou als werkgever om een zo goed mogelijk arbobeleid te voeren en de preventietaken vorm te geven. De preventiemedewerker is een deskundige medewerker die je bijstaat in de uitvoering van de arbeidsomstandigheden op het gebied van preventie en bescherming. De taak van de preventiemedewerker is ten minste het meewerken aan de realisatie van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en de uitvoering van de maatregelen die uit de RI&E en het plan van aanpak voortvloeien. 

Het doel van de training preventiemedewerker is dat preventiemedewerkers kennis en vaardigheden opdoen om te zorgen dat zij hun wettelijke taak, de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een transport en/of logistieke bedrijf zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. 

Inhoud training preventiemedewerker

De training preventiemedewerker heeft een praktisch karakter. Deelnemers gaan actief aan de slag met situaties uit hun eigen praktijk. Zij krijgen voldoende handvatten  om hun rol als preventiemedewerker uit te kunnen voeren.

Onderwerpen van de training zijn onder andere:

  • Functie, rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker binnen het bedrijf.
  • Arbowet: de belangrijkste arbo-wetgeving, begrippen en informatiebronnen.
  • Samenwerking met relevante personen in de organisatie en aangesloten bij de organisatie.
  • Uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het opstellen van een daaruit volgend plan van aanpak.
  • Omgaan met (bedrijfs)ongevallen en bijna ongevallen.

In verband met de nieuwe Arbowetgeving wordt deze training momenteel herzien. Daarom is er nog geen planning bekend. Wil je zeker zijn van een plek bij de eerste geplande trainingen in oktober, november of december 2017? Meld je dan alvast aan.  

Aanmelden

Wil je meer informatie over deze training? Neem dan gerust contact met ons op.
Wil je je direct aanmelden? Gebruik onderstaande aanmeldknop. Wij nemen contact met je op zodra de training gereed is.

Training preventiemedewerker

Meld je aan