Speciaal voor werkgevers die meer aandacht willen besteden aan verzuim hebben we het pakket Grip op Verzuim ontwikkeld. 

Het pakket Grip op Verzuim bestaat uit:

  • Een startgesprek met directie en personeelszaken.
  • Een analyse van de verzuimcijfers binnen je bedrijf.
  • 2 groepsinterviews door onze adviseurs.
  • Een gesprek over resultaten en adviezen met directie en personeelszaken. 
  • Een gesprek over het plan van aanpak met directie en personeelszaken.

Een analyse van het verzuim

Het pakket Grip op Verzuim start met een analyse van het verzuim binnen je bedrijf. Na deze analyse maken we een gericht plan van aanpak voor verbeteringen en aanpassingen binnen je bedrijf. Bijvoorbeeld voor het gebruik van het verzuimbeleid. Of verbeteringen voor de werkbeleving. 

We zorgen dus niet alleen voor de gevolgen van verzuim. Zoals bij dossieronderzoek en verzuimbegeleiding. Maar we geven je ook duidelijke tips en aanwijzingen om de oorzaken van verzuim binnen je bedrijf aan te pakken. 

Verzuimrapport 

Naast de analyse en het plan van aanpak maken we ook een verzuimrapport. Het rapport bestaat uit informatie uit het Verzuimsysteem en uit groepsinterviews. De interviews worden door ons afgenomen. In de interviews worden de gedragsonderdelen van het verzuim binnen je bedrijf besproken. Bijvoorbeeld de werkbeleving, het leiderschap en de verzuimcultuur. 

Alleen al door aandacht te geven aan verzuim zien we bijna altijd direct een daling van het verzuim. Als het verzuimrapport is gemaakt, bespreken we dit met je. En we maken een extra afspraak om te kijken hoe het staat met het plan van aanpak. Deze afspraak plannen we in ongeveer 3 maanden na het Grip op Verzuim traject.