We willen het verzuim in de sector transport en logistiek verlagen. Het gaat dan vooral om verzuim dat we kunnen voorkomen. Want verzuim komt niet altijd door ziekte. Het komt regelmatig voor dat verzuim ergens anders door komt. Bijvoorbeeld door een conflict met een collega of leidinggevende.

Je eigen verzuimadviseur staat voor je klaar

Het voorkomen van verzuim levert veel op. Dit bereik je bijvoorbeeld door voorlichting te geven over lichamelijke belasting. Door werknemers goede hulpmiddelen te geven. En regels en afspraken over verzuim te bespreken met werknemers.

In onze aanpak staat daarom ook niet de huisarts of bedrijfsarts centraal. Maar onze onafhankelijke verzuimadviseur heeft juist een belangrijke rol. Deze verzuimadviseur is je vaste contactpersoon. Heb je te maken met een (middel)lang verzuim? Dan komt de adviseur in actie en neemt de werkzaamheden die daarbij horen van je over. 

Het is belangrijker dat je aandacht geeft aan je medewerkers. Zeker als het gaat over verzuim. De adviseur helpt je hierbij. De adviseur ondersteunt je met:

  • gesprekken voeren met werknemers die vaker verzuimen dan gemiddeld
  • het coachen en trainen van leidinggevenden om beter om te gaan met verzuim
  • advies over de bedrijfscultuur op het gebied van verzuim 

Hoe kan ik verzuimbegeleiding krijgen van een adviseur van het Sectorinstituut?

We hebben speciaal voor jou en je bedrijf het 'Grip op verzuim' pakket samengesteld. Het pakket is verkrijgbaar in 3 verschillende vormen:

Grip op verzuim basis garant 

Heb je in je bedrijf bijna nooit te maken met (langdurig) zieke medewerkers? Of houdt er al iemand zich bezig met verzuimwerkzaamheden? Dan heb je genoeg aan Grip op verzuim basis garant. Dit kan je zien als een soort basisverzekering. Dreigt een werknemer toch langdurig ziek te worden? Dan trekt je HR-werknemer aan de bel. En gaat je verzuimadviseur aan de slag.

Grip op Verzuim optimaal

Wil je af van al het gedoe rond de Wet Verbetering Poortwachter? En wil je dat het verzuim in je bedrijf zo kort mogelijk duurt? Dan kies je voor Grip op verzuim optimaal. Je verzuimadviseur probeert te voorkomen dat een werknemer onnodig lang ziek thuis zit. Hij onderneemt actie. En schakelt andere deskundigen in.

Grip op verzuim eigen regie

Heb je een ervaren en deskundige personeelsfunctionaris voor dit werk beschikbaar en wil je volledig eigen regie voeren op verzuim? Dan is Grip op verzuim eigen regie iets voor je. Je draagt de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding en schakelt ons in wanneer je dat zinvol en noodzakelijk vindt. Ook als je naar een situatie toe wilt warin je zelf de regie voert, ondersteunen we je graag. 


Grip op Verzuim Bedrijfsspecifiek

Vind je het minimale pakket te weinig en het optimale pakket te veel? Kies dan voor Grip op verzuim bedrijfsspecifiek. Afhankelijk van je wensen ontwikkelen we een bedrijfsspecifiek arrangement voor je.

Het Grip op verzuim pakket werkt

We weten uit ervaring dat het Grip op verzuim pakket werkt. We zien dat (langdurig) verzuim bij onze afnemers omlaag gaat. Je bespaart hiermee niet alleen kosten op de werkvloer. Maar op termijn ook in de premie van je verzuimverzekering.

Je kunt een pakket inkopen in combinatie met een verzuimverzekering. Je ontvangt dan een korting. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met een aantal verzuimverzekeraars.

De pakketten kun je natuurlijk ook inkopen zonder de combinatie met een verzuimverzekering.  

Kennismaken via gratis dossierscan?

Ben je nog niet helemaal overtuigd? Maar wil je wel graag kennismaken met onze verzuimbegeleiding? Vraag dan de gratis dossierscan aan.  Een van onze verzuimadviseurs komt graag bij je langs op kantoor. Samen nemen jullie een lopend verzuimdossier door.

Tijdens de afspraak bespreekt de adviseur de volgende punten:

  • Het verslag van de bedrijfsarts. De adviseur kijkt of het probleem op de juiste manier is opgeschreven.
  • Het verslag van de werkgever. De adviseur kijkt of het plan van aanpak en andere verslagen op de juiste manier zijn opgeschreven.
  • Het besluit om wel of niet in te grijpen. Bijvoorbeeld door een extra belastbaarheidsonderzoek of 2e spoor activiteiten.
  • De Wet Verbetering Poortwachter. De adviseur geeft informatie over belangrijke acties die je moet doen voor het volgen van deze wet.

Aan het einde van het gesprek krijg je advies over mogelijke vervolgstappen. En je hoort of de Wet Verbetering Poortwachter op de juiste manier is uitgevoerd.

Voor de eerste dossierscan hoef je niet te betalen. En je zit ook nergens aan vast. Wil je later bij hetzelfde of een ander verzuimdossier nog een dossierscan? Dan gelden de prijzen van dat moment.

Model Verzuimreglement

Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting wanneer een werknemer door ziekte arbeidsongeschikt is. 

Dit  model verzuimreglement is gebaseerd op de WVP. Je kunt het gebruiken om je medewerkers te informeren over het proces van ziekmelden tot en met re-integratie. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan wie wat en wanneer moet doen tijdens de verzuimmelding en herstelperiode.  Je kunt dit model aanpassen aan de situatie binnen jouw bedrijf. Aan dit model kunnen geen rechten ontleend worden. 

Download hier het model verzuimreglement

Training Voorkomen van verzuim

Als werkgever kun je veel zelf doen om verzuim voor te zijn. Hoe? Voor leidinggevenden en HR-managers bieden wij de ééndaagse training Voorkomen van verzuim.

Klik hier voor meer informatie en de eerstvolgende trainingsdata.