Een aanpak die is gebaseerd op bewustwording onder werknemers, aanzet tot actie en bijdraagt aan volhouden van de ingeslagen weg. Dit wordt jouw aanpak om werknemers actief met hun eigen vitaliteit aan de slag te laten gaan. Op zowel collectief- als individueel niveau.


De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:  

 
1. Bewustwording

  • Communiceren met je werknemers over deze aanpak.
  • Collectief uitzetten van de inzetbaarheidscheck onder je werknemers. 
  • Je kunt dit ook uitbreiden met vitaliteitsonderzoeken op het bedrijf of zelfs een compleet PMO. 
  • Rapportage met bedrijfsresultaten, in vergelijking met de sector. Deze bespreken we in een workshop met o.a. directie en personeelszaken en vertalen we samen naar een plan van aanpak om de duurzame inzetbaarheid in het bedrijf te verbeteren. 

2. Actie

3. Volhouden

  • Samen evalueren we het plan van aanpak en bespreken we of er aanvullende acties gewenst zijn. 
  • Als logisch vervolg op de inzetbaarheidscheck plan je een herhaalcheck in. De herhaalcheck is bedoeld om te kijken hoe je er een jaar later voor staat. Deze online vragenlijst is hetzelfde als de inzetbaarheidscheck. Nadat deze is ingevuld krijg je een adviesrapport met daarin de resultaten van beide metingen. Op op deze manier kun je  zien of je op bepaalde gebieden verbeterd bent of niet. Als je het risico loopt uit te vallen word je, net als bij de inzetbaarheidscheck, gebeld.
  • Ook voor de herhaalcheck geldt dat je dit kunt aanvullen met een collectief vitaliteitsonderzoek
  • Ook van de herhaalrapportage kan een bedrijfsrapport worden gemaakt. Zo kan je voor het bedrijf zien of het plan van aanpak de inzetbaarheid heeft verbeterd. 


Wat kost het?

Voor werknemers die SOOB afdragen helemaal niets, het wordt namelijk door SOOB betaald. Bedrijven die aan de bedrijfsaanpak meedoen, betalen alleen voor de groepsrapportage. De vragenlijst, individuele rapportage, inzetbaarheidsgesprekken, interventies en de workshop over de groepsrapportage zijn kosteloos. 


Waar begin ik?

Deze vraag kunnen we ons goed voorstellen. Via onze site heb je het nodige kunnen lezen. Maar lang niet alles. En hoe bepaal je wat je als bedrijf en je medewerkers nodig hebben? We gaan graag hierover in gesprek om te komen tot een passende aanpak. Passend bij jouw wensen en toekomstbeeld.