Dit onderzoek bestaat in 3 varianten: leefstijl, fysiek en mentaal. Het vitaliteitsonderzoek kan worden aangevuld tot een volledig preventief medisch onderzoek (PMO). Het kan uitgebreid worden met oog- en gehooronderzoek en een rijbewijskeuring.  


Wat meer details over het vitaliteitsonderzoek: 

 • Het start met het uitzetten van de inzetbaarheidscheck onder je medewerkers.
 • Hierna volgt een biometrisch onderzoek:
  • Lengte, gewicht, BMI
  • Hartslag en bloeddruk
  • Buikomvang
  • Glucose en cholesterol
 • Afhankelijk van het risico dat wordt bepaald via de inzetbaarheidscheck bieden we aanvullend vitaliteitsonderzoek aan:
  • Leefstijl met conditietest (steptest of fietstest)
  • Fysiek met lichamelijk onderzoek
  • Mentaal met HRV (stress)test
 • Gesprek met een coach van minimaal 15 minuten. In dit gesprek geven we een toelichting op  de conclusies uit de eerdere onderzoeken en brengen we een advies uit.
 • Schriftelijke rapportage met persoonlijk advies.


Meer...

Je kunt het vitaliteitsonderzoek, tegen betaling, collectief uitbreiden met:
 • Rijbewijskeuring (hiervoor is wel een arts vereist)
 • Oogonderzoek (veraf, dichtbij en/ of beeldscherm)
 • Gehooronderzoek
 • Longfunctieonderzoek
 • Uitgebreid bloedonderzoek
 • ECG
Zo kun je het vitaliteitsonderzoek uitbreiden tot een volledig PMO / PAGO.