Aanstellingskeuringen

Wil je weten of een kandidaat medisch geschikt is voor een functie? En of je kandidaat de functie gezond en veilig kan uitvoeren? Met een aanstellingskeuring (AK) kun je testen of je kandidaat aan de eisen voldoet. Deze keuring mag alleen gedaan worden voordat een kandidaat in dienst komt. 

Tijdens de aanstellingskeuring kijken we vooral naar de risico’s van het uitvoeren van de functie. Er zijn twee verschillende aanstellingskeuringen:

  • AK rijdend/kraanmachinist (de aanstellingskeuring voor rijdend personeel en kraanmachinisten)

Gericht periodiek onderzoek

In de sector transport en logistiek kunnen je werknemers te maken krijgen met bijzondere gezondheidsrisico’s. Als je hier mee te maken hebt, heb je recht op een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO).

Door dit onderzoek kunnen we al vroeg eventuele schadelijke gevolgen voor je gezondheid opsporen. Als het nodig is, nemen we maatregelen om verdere gezondheidsrisico’s te voorkomen. Er zijn drie verschillende GPO’s:

  • GPO asbest 
  • GPO chemie
  • GPO perslucht 

Rijbewijskeuring 

Chauffeurs voor het wegvervoer zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van anderen. Volgens de wet moeten chauffeurs daarom rijgeschikt zijn. Als chauffeurs dit niet zijn mogen ze niet rijden. 

Om die rijgeschiktheid te beoordelen zijn er rijbewijskeuringen.

Preventief Medisch Onderzoek

Werkgevers mogen hun werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aanbieden. Een PMO helpt bij het opsporen van ziekterisico’s en andere werkgerelateerde problemen.

Een PMO is een handig hulpmiddel om de verzuimcijfers omlaag te krijgen. Je kunt het zien als een APK voor je werknemers.

Wil je meer weten over het PMO? Bekijk onze informatiebrochure.

Vraag hier je werknemers-keuringen aan

Aanvragen