Waarom training preventiemedewerker?

De Arbowet verplicht jou als werkgever om een zo goed mogelijk arbobeleid te voeren en de preventietaken vorm te geven. De preventiemedewerker is een deskundige medewerker die je bijstaat in de uitvoering van de arbeidsomstandigheden op het gebied van preventie en bescherming. De taak van de preventiemedewerker is ten minste het meewerken aan de realisatie van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en de uitvoering van de maatregelen die uit de RI&E en het plan van aanpak voortvloeien. 

Het doel van de training preventiemedewerker is dat preventiemedewerkers kennis en vaardigheden opdoen om te zorgen dat zij hun wettelijke taak, de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een transportbedrijf en/ of logistiek bedrijf zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. 

Inhoud training preventiemedewerker

De training preventiemedewerker heeft een praktisch karakter en is speciaal ontwikkeld voor de sector transport en logistiek. Deelnemers gaan actief aan de slag met situaties uit hun eigen praktijk. Deze situaties leveren zij voorafgaand aan de training aan via huiswerkopdrachten. Zij krijgen voldoende handvatten om hun rol als preventiemedewerker te kunnen uitvoeren.

Onderwerpen van de training zijn onder andere:

  • Functie, rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker binnen het bedrijf.
  • Arbowet: de belangrijkste arbo-wetgeving, begrippen en informatiebronnen.
  • Samenwerkingen met relevante personen in de organisatie en die aangesloten zijn bij de organisatie.
  • Uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het opstellen van een daaruit volgend plan van aanpak.
  • Omgaan met (bedrijfs)ongevallen en bijna-ongevallen.

Kosten 2021

Vanaf 1 januari 2021 kost de fysieke training  zonder SOOB-subsidie € 325 per persoon. Met SOOB-subsidie betaal je € 81,25 exclusief btw.

De online training kost zonder SOOB-subsidie € 275,- per persoon. Met SOOB-subsidie betaal je € 68,75.


Aanmelden

Wil je je direct aanmelden? Klik op de datum en locatie van jouw keuze, en je komt meteen in het aanmeldformulier. Komende periode staan de volgende trainingen gepland:

De trainingen op locatie starten om 09.30 uur en duren tot 16.30 uur.
De online trainingen zijn twee ochtenden van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

Wil je meer informatie over deze training? Neem dan gerust contact met ons op via 088-2596121 of via preventie@stlwerkt.nl.