Hiervoor werken we sinds 2004 samen met Lourtas. Een bureau gespecialiseerd in opvang en nazorg na een schokkende ervaring. We hebben voor de hele bedrijfstak afspraken gemaakt over begeleiding na schokkende gebeurtenissen. De begeleiding wordt direct ingezet na een schokkende ervaring. Echter is het in een later stadium ook nog verstandig om Lourtas in te zetten bij klachten van betrokkene.

Na een schokkende gebeurtenis bel je het alarmnummer 0800 - 6001 van Lourtas. Je krijgt dan een medewerker aan de lijn. Lourtas verzorgt vanaf dat moment de opvang en nazorg van de traumatische ervaring. Tijdens de begeleiding is werkhervatting nadrukkelijk onderdeel daarvan.

De begeleiding bestaat uit een periode van maximaal 2 à 3 weken. In het eerste contact met betrokkene(n) wordt beoordeeld of men direct moet worden gezien of dat een telefonisch consult volstaat. Dat altijd in overleg met leidinggevende. Een traject wordt afgesloten met een gesprek ter plaatse of telefonisch. Tussentijds is er op indicatie overleg met betrokkene en leidinggevende. Na einde van het traject zijn er twee mogelijkheden. 

  1. Verwijzing voor behandeling (meestal EMDR). 
  2. Het traject wordt afgesloten.

Bij twijfel gebruikt Lourtas een vragenlijst die via een e-mail wordt verstuurd, met daarin een link om de vragenlijst te openen. Deze vragenlijst is een gevalideerde test die aangeeft of er sprake is van stagnerend herstel.

Als betrokkene na verloop van tijd niet tevreden is over het herstel kan men altijd contact opnemen met Lourtas voor verder advies.


Ondersteuning familie en vrienden

Lourtas verzorgt ook ondersteuning voor bezorgde familie en vrienden met vragen. De helpdesk geeft advies en uitleg. En ze beantwoorden vragen over de situatie die is ontstaan.


Weer aan het werk

Tijdens de traumabegeleiding besteed Lourtas ook aandacht aan betrokkene(n) die weer aan het werk. Lourtas helpt ze om de dagelijkse routine weer te vinden.

De beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de 24-uurs opvang is voor de gehele bedrijfstak gratis. Wanneer men daadwerkelijk gebruik maakt van de verzuimdienstverlening van STL, dan betekent dit dat de eerste opvang bij schokkende gebeurtenissen al opgenomen in de abonnementen Compleet en Compleet XL.