Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is het risicio dat werknemers lopen om werkstress te krijgen. PSA bestaat uit twee onderwerpen: werkdruk en ongewenste omgangsvormen

PSA beleid

PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de aanpak van PSA in de organisatie. Wat levert goed PSA-beleid op?

  • Tevreden medewerkers
  • Goede werksfeer
  • Hogere productiviteit
  • Minder schades en ongevallen
  • Minder verzuim

Om PSA in kaart te brengen is er de  Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Beroepsgoederenvervoer.  Meer informatie.

Inzetbaarheidscheck

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers zijn verplicht een verdiepend onderzoek te doen onder de medewerkers naar de beleving van de PSA. De methode die hierbij gebruikt wordt moet getoetst worden door een arbeids- en organisatiedeskundige. De methode moet bestaan uit een gevalideerde vragenlijst , een rapportage en een plan van aanpak. De inzetbaarheidscheck van het Sectorinstituut voldoet hieraan. Meer informatie.

Tipkaarten ongewenst gedrag

Om je te ondersteunen bij het uitvoeren bij PSA-beleid, hebben we tipkaarten ontwikkeld voor werkgevers en werknemers.

Download hier onze tipkaarten voor werkgevers:
Werkdruk
Agressie en geweld
Pesten


Download hier onze tipkaarten voor werknemers:
Werkdruk
Agressie en geweld
Pesten