Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is het risicio dat werknemers lopen om werkstress te krijgen. PSA bestaat uit twee onderwerpen: werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

PSA beleid

PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de aanpak van PSA in jouw organisatie. In deze animatie leggen we uit wat PSA is en waarom het belangrijk is om als organisatie beleid op PSA te voeren.

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een aanpak begint bij onderzoek. Voor het in kaart brengen van PSA is er een handig hulpmiddel:  de Risico Inventarisatie & Evaluatie Beroepsgoederenvervoer (RI&E).

Werken er meer dan 25 medewerkers binnen jouw organisatie? Dan ben je verplicht een verdiepend onderzoek te doen onder de medewerkers naar de beleving van de PSA. Dit is een belangrijke basis van het PSA beleid. Het verdiepende onderzoek voldoet aan een aantal criteria:

•    de toegepaste methode is getoetst door een arbeids- en organisatiedeskundige. 
•    gebruik je een vragenlijst, dan moet deze gevalideerd zijn
•    er is rapportage van het onderzoek 
•    er is een plan van aanpak. 

De inzetbaarheidscheck van het Sectorinstituut voldoet aan deze criteria. 

Wat levert goed PSA-beleid op?

  • Tevreden medewerkers
  • Goede werksfeer
  • Hogere productiviteit
  • Minder schades en ongevallen
  • Minder verzuim

Meer informatie?

Wat is werkdruk en wat zijn de gevolgen?
Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
PSA-beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen
PSA-beleid op het gebied van werkdruk