Persoonlijk advies

Onze adviseur voert de werkplekinspectie uit, als onafhankelijke derde. Dit doen wij objectief, deskundig en volgens een vaste systematiek. Na afloop van de inspectie lichten wij de uitkomsten persoonlijk toe en volgt een schriftelijke rapportage met foto’s. Je ontvangt dan ook een passend advies en eventuele verbetermaatregelen om de veiligheid op de werkplek te verbeteren. 

Tijdens een werkplekinspectie besteden we aandacht aan:  
 • Preventiemiddelen
 • Orde en netheid
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Werkplek
 • Arbeidsmiddelen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gedrag en veiligheid   
Wanneer je de inspecties hierna zelf wilt uitvoeren, adviseren we je graag hoe dit te doen.
 

Aanvulling op de RI&E 

Procedures, werkinstructies en training van medewerkers zijn de standaard geworden. Zeker als je werkt met kwaliteit- en/of veiligheidszorgsystemen, zoals VCA. Om te kunnen monitoren of de procedures en werkinstructies in de praktijk ook worden nageleefd,  is regelmatig toezicht op de werkplek en interactie op de bevindingen noodzakelijk. De werkplekinspectie vormt een goede aanvulling op de RI&E of op bestaande zorgsystemen. Werk je hier niet mee? Ook dan is een werkplekinspectie van grote waarde.  
 

Voorkomen is beter dan genezen

Een ernstig incident of ongeval geeft, naast direct leed en hoge kosten, verstoring van het werkproces en kan uw bedrijf schaden. Ook zal de overheid altijd de vraag stellen in hoeverre daadwerkelijk toezicht en naleving van de veiligheid op de werkplek zijn ingebed binnen de organisatie. We spreken dan over de zorgplicht van de werkgever in dit kader (Arbo wetgeving). Zoek je hulp bij het correct geven van werkplekinstructie? Dan helpen we je ook graag verder.  
 

Herken je ze?

In de dagelijkse praktijk wordt bij veel bedrijven onvoldoende aandacht gegeven aan de borging van  veiligheid en gezondheid op de werkplek. De volgende redenen kunnen hier de oorzaak van zijn:  
 • Onvoldoende tijd (of tijd maken) voor toezicht door de preventiemedewerker of leidinggevende. 
 • Toezicht op veilig werken door chauffeurs is lastig te organiseren (onderweg of op locatie aanwezig). 
 • Inspecties worden wel gehouden (loods/warehouse, garage/werkplaats, terrein e.d.), maar rapportages en/of follow-up maatregelen blijven uit.  
 • Onderkennen van de risico’s (of een zekere mate van bedrijfsblindheid).
 • Onveilig gedrag toestaan (‘het is zo’n goede werknemer’).
 • ‘Er gebeurt hier nooit iets’.   
 
Laat ons helpen bij het handhaven van je arbobeleid. Neem contact met ons op om te zien hoe een werkplekinspectie voor jouw bedrijf eruit ziet. Vraag dan ook zeker naar onze werkplekinstructie en werkplekonderzoek. Een mooi pakket waar je direct de vruchten van plukt.