Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we:


Agressie en geweld

Voorvallen waarbij een medewerker wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Denk aan:
 • Verbale agressie - uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan
 • Fysieke agressie - schoppen, duwen, slaan, spugen, bijten, vernielen
 • Psychische agressie - iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, intimideren, chanteren of vernederen 


Seksuele intimidatie

Gedrag met een seksuele lading dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. In het bijzonder wanneer een bedreigende vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd, zowel verbaal, non-verbaal als fysiek.
 • Verbale intimidatie. Bijvoorbeeld seksueel getinte opmerkingen of berichten, intieme vragen stellen.
 • Non-verbale intimidatie. Bijvoorbeeld staren, seksueel getinte gebaren maken of seksueel getinte afbeeldingen laten zien.
 • Fysieke intimidatie. Dit varieert van iemand vastpakken, de weg versperren tot aanranding en verkrachting.


Arbeidsdiscriminatie

Hieronder verstaan we sommige werknemers of sollicitanten anders worden behandeld dan anderen, op grond van bijvoorbeeld afkomst, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid.


Pesten

Alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, gericht tegen een werknemer of een groep werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag. Pesten komt voor in allerlei vormen:
 • Verbaal, bijvoorbeeld kleinerende opmerkingen
 • Non-verbaal, bijvoorbeeld spottende tekeningen
 • Fysiek, bijvoorbeeld aanstoten 
 • Openlijk, bijvoorbeeld flauwe grappen
 • Verborgen, bijvoorbeeld roddelen of iemand het werk moeilijk maken
Ongewenste omgangsvormen kunnen zowel intern (collega's, leidinggevenden) als extern (klanten, leveranciers) voorkomen. Ze kunnen direct maar ook indirect worden geuit.

Ongewenste omgangsvormen: wat kun je eraan doen?
 


Meer informatie?

Over PSA
Over beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen
Over werkdruk