Dit zijn ongemakkelijke, maar zeker geen onbelangrijke onderwerpen.  Zo’n 15% van de werknemers in de transport en logistiek antwoordt ‘ja’ als hen wordt gevraagd of ze hiermee te maken hebben. Reden voor de Inspectie SZW om intensiever dan normaal in onze sector te controleren op dit onderwerp.
 
‘Op de werkvloer moeten mensen zich veilig kunnen voelen. Dat kan alleen als we op een prettige, respectvolle manier met elkaar omgaan, ongewenst gedrag aanpakken en medewerkers goed opvangen’, zegt strategisch projectmanager José van Lieshout. ‘Veel werkgevers denken dat ongewenst gedrag niet voorkomt in hun bedrijf. De cijfers wijzen echter anders uit. Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) heeft onderzoek gedaan in onze sector naar ongewenste omgangsvormen. Daaraan deden 4.500 werknemers mee. Wat blijkt? Van de ondervraagde werknemers wordt 6% gepest; 1,2% heeft last van seksuele intimidatie, 8,1% heeft te maken met bedreiging of intimidatie, 2,6 % met lichamelijke agressie en 3,6% met discriminatie. Medewerkers kunnen met meerdere vormen van ongewenst gedrag te maken krijgen. Dat gebeurt niet alleen door collega´s, maar ook door leidinggevenden. Bedreiging en agressie zijn meestal (maar niet uitsluitend) toe te rekenen aan medeweggebruikers.’


Langdurig verzuim

Ongewenst gedrag kan bij medewerkers leiden tot klachten als buikpijn en hoofdpijn, of erger: tot een depressie of een burn-out. Het gevolg daarvan is vaak langdurig verzuim. Reden genoeg om maatregelen te nemen. Maar welke? Van Lieshout: ‘Werkgevers moeten vooral heel duidelijk maken hoe ze willen dat er binnen het bedrijf met elkaar wordt omgegaan, met vriendelijkheid en respect bijvoorbeeld. Verder is het belangrijk regelmatig aandacht aan je mensen te besteden. Vraag of ze zich prettig voelen in het bedrijf, of ze het naar hun zin hebben. Let ook op signalen. Bijvoorbeeld de chauffeur die onverwachts meer schade rijdt, een ongeluk veroorzaakt of opeens meer brandstof verbruikt. Dan moet er een bel gaan rinkelen. Wettelijk is dit de taak van de direct leidinggevende. Maar we weten dat die soms zelf oorzaak is van het probleem. Daarom raden wij alle bedrijven ook een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat kan iemand van binnen maar ook van buiten het eigen bedrijf zijn, bijvoorbeeld de sectoraal vertrouwenspersoon.’


Anonimiteit gewaarborgd

Bedrijven die SOOB-premie afdragen, kunnen kosteloos gebruikmaken van de sectoraal vertrouwenspersoon. Van Lieshout: ‘Een vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van medewerkers die ongewenst gedrag ervaren, en kan helpen om dit te stoppen. Groot voordeel van een vertrouwenspersoon is de geheimhoudingsplicht, waardoor de anonimiteit van de werknemer gewaarborgd is. Werknemers verdienen het om met een veilig gevoel aan de slag te zijn.’

Als je meer wil weten over gewenste en ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld omdat de inspectie SZW hierover langskomt,  kun je terecht op deze pagina