Voor onze sector zijn veel maatregelen vastgelegd in de Arbocatalogus Transport en Logistiek en Arbocatalogus Verticaal Transport. In een Arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers hoe ze voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken.

De Arbowet schrijft niet voor hoe dit bereikt moet worden, maar laat dat aan de bedrijven zelf over. In de sector transport en logistiek zijn hierover afspraken gemaakt en vastgelegd in de Arbocatalogus Transport en Logistiek. Dit betekent dat werkgever en werknemer zich hier aan moeten houden.

Er zijn ook maatregelen, die niet in de Arbocatalogus zijn opgenomen. Deze staan in het oplossingenboek. Je kunt dit zien als adviezen, de Inspectie SZW controleert hier niet op.

Bekijk de Arbocatalogus en het oplossingenboek

Vragen of opmerkingen?

Wanneer u vragen heeft of opmerkingen kunt u contact opnemen met Het Sectorinstituut.

Neem contact op