Ieder bedrijf streeft naar goede arbeidsomstandigheden. De veiligheid van eigen medewerkers, bezoekers en personen die in opdracht werkzaamheden verrichten maken hiervan deel uit. Ondanks alle aandacht voor veiligheid kunnen ongevallen plaatsvinden. Een ongeval kan een signaal zijn dat wijst op een onveilige situatie. Ook situaties die in de ogen van medewerkers bijna tot een ongeval (kunnen) leiden, geven inzicht in mogelijke gevaren.

Artikel 9 van de Arbeidsomstandighedenwet gaat in op het ongevallenregister dat elk bedrijf  moet bijhouden en geeft aan welke ongevallen door het bedrijf moeten worden gemeld aan de Inspectie SZW. Verder moet de melding en registratie van ongevallen binnen een bedrijf of instelling volgens een formele procedure verlopen. 

Het Sectorinstituut heeft een procedure op papier gezet die je binnen jouw bedrijf kan gebruiken. Deze procedure heeft tot doel om de werksituatie van de medewerkers veiliger te maken. Deze situatie wordt gerealiseerd door (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties en handelingen in de eerste plaats te signaleren, te registreren en te analyseren. Door verbetermaatregelen te treffen kan herhaling van voorvallen in de toekomst worden voorkomen.

Download hier de procedure Melding en registratie van  bedrijfsongevallen en beroepsziekten.