Het verbeteren van je arbeidsomstandigheden vraagt steeds opnieuw aandacht. Je bent niet klaar zodra je een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hebt opgesteld. We hebben daarom een dynamische RI&E aanpak ontwikkeld voor bedrijven uit de sector transport en logistiek. Deze aanpak helpt je om te blijven werken aan een veilige en gezonde werkomgeving. Je vindt de complete aanpak in de tipkaarten onderaan deze pagina.

De dynamische RI&E aanpak in het kort

1. Aandacht hebben
Maak het verbeteren van arbeidsomstandigheden onderdeel van de dagelijkse bedrijfsprocessen. Stel bijvoorbeeld Key Performance Indicators (KPI’s) op voor het verbeteren van je arbeidsomstandigheden, of sluit je aan bij kwaliteitssystemen zoals het Keurmerk Transport en Logistiek.

2. Leidinggeven en verbreden
Zorg ervoor dat meerdere medewerkers zich bezig houden met de RI&E. Stel bijvoorbeeld een aparte preventiemedewerker aan, of vorm een werkgroep arbeidsomstandigheden.

3. Delegeren
Leg de verantwoordelijkheid voor de RI&E bij meerdere personen. Leg bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid bij voormannen, of stel per dag een andere verantwoordelijke aan.

4. Iedereen betrekken
Betrek medewerkers bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Vraag medewerkers bijvoorbeeld om ideeën voor het plan van aanpak, of stimuleer ze om verbeterpunten aan te kaarten.

5. Goed communiceren
Informeer medewerkers regelmatig opnieuw over arbeidsomstandigheden. Geef bijvoorbeeld presentaties aan medewerkers, of bespreek het in het werkoverleg.

6. Toezicht houden
Houd toezicht op de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs. Laat bijvoorbeeld een mentorchauffeur een dagje meerijden, of vraag klanten om feedback.

Tipkaarten dynamische RI&E aanpak

Blijf je arbeidsomstandigheden verbeteren met de dynamische RI&E aanpak. In de ‘Tipkaart Dynamische RI&E’ vind je de volledige aanpak. In de ‘Tipkaart PLUS Dynamische RI&E’ vind je voorbeelden van bedrijven die deze aanpak al gebruiken.

Download brochures over dit onderwerp

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Vraag dan nu onze brochure aan.

Tipkaart dynamische RI&E

Bekijk onze tipkaart over de dynamische RI&E aanpak.

Download brochure

Tipkaart PLUS dynamische RI&E

Bekijk onze tipkaart PLUS over de dynamische RI&E aanpak.

Download brochure
Download bovenstaande brochures

Brochure per post aanvragen

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Brochure aanvragen